Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in landbouwgrond in de Verenigde Staten, wat de aandacht van velen heeft getrokken. In dit artikel onderzoeken we de redenen achter Gates' investeringen in landbouwgrond en de mogelijke gevolgen ervan voor de landbouwsector en het milieu.

Samenzwering versus waarheid
Mogelijke aankoopredenen
De landbouwstrategie van Bill Gates
Grootste landeigenaren in de VS

In dit artikel duiken we in de redenen achter Gates' landbouwactiviteiten, en wat dit zou kunnen betekenen voor de toekomst van landbouw en duurzaamheid.

De feiten: Bill Gates en zijn landbouwbedrijf

Op dit moment is Bill Gates de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in de Verenigde Staten, met maar liefst 242.000 acres landbouwgrond verspreid over 18 staten. Zijn grootste bezittingen bevinden zich in Louisiana (69.071 acres), Arkansas (47.927 acres) en Nebraska (20.588 acres). Maar wat drijft Gates ertoe zulke grote stukken landbouwgrond te vergaren? Laten we de mogelijke redenen onderzoeken.

Samenzwering versus waarheid

Een complottheorie suggereerde dat Bill Gates een ongelooflijke 80% van de landbouwgrond in de VS bezit. In een recente AMA-sessie op Reddit verduidelijkte Gates dat hij minder dan 1/4000 van de landbouwgrond in de VS bezit en in deze boerderijen heeft geïnvesteerd om ze productiever te maken en banen te creëren, dat is 270.000 acres landbouwgrond, ongeveer 0,3% van de Amerikaanse landbouwgrond.

InformatieWaarde
Gates' eigendom van Amerikaanse landbouwgrond...1/4000 van alle landbouwgrond in de VS, of ongeveer 110.000 hectare.
Aantal staten waar Gates landbouwgrond bezit18
Vergelijking van het landbouwgrondbezit van GatesNiet in de buurt van 80% van de Amerikaanse landbouwgrond; iets meer dan een derde van Rhode Island

De investeringen van Gates in landbouwgrond zouden ook gevolgen kunnen hebben voor de landbouwindustrie en het milieu.

Terwijl Gates miljarden heeft uitgegeven aan investeringen in landbouwgronden om ze productiever te maken, krijgt een groeiend aantal particuliere beleggers ook een stuk van de vastgoedmarkt met zo weinig als $100 via bedrijven gesteund door spraakmakende investeerders zoals Jeff Bezos.

Mogelijke redenen

Een van de redenen voor Gates' investeringen in landbouwgrond zou kunnen zijn de opkomst van AgtechDat is het gebruik van technologie om de landbouw te verbeteren. Met Agtech kan de landbouwindustrie efficiënter en productiever worden, terwijl de kosten en de gevolgen voor het milieu worden beperkt. Gates, een technologieliefhebber, ziet dit wellicht als een kans om te investeren in de toekomst van de landbouw en bij te dragen aan de oplossing van enkele van de dringende problemen waarmee onze planeet te kampen heeft.

De groeiende vraag naar plantaardig eiwit

Naarmate de wereldbevolking blijft groeien, neemt ook de vraag naar eiwitten toe. De traditionele dierlijke landbouw vergt veel middelen en heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Er is een groeiende trend naar plantaardige eiwitbronnen, die duurzamer en milieuvriendelijker zijn. Gates heeft zijn steun uitgesproken voor plantaardige vleesvervangers, en zijn investeringen in landbouwgrond kunnen een strategische zet zijn om middelen voor toekomstige eiwitproductie veilig te stellen.

De technologische transformatie van de landbouw

De landbouw staat aan de vooravond van een technologische revolutie, met vooruitgang in Precisie landbouwautomatisering en genetisch gemodificeerde gewassen. Gates, met zijn technologische achtergrond, ziet wellicht een kans om zijn expertise te combineren met zijn filantropische doelstellingen. Door landbouwgrond te bezitten, kan Gates geavanceerde landbouwtechnologieën implementeren en testen, die uiteindelijk kunnen worden opgeschaald ten gunste van de wereldwijde landbouwindustrie.

Klimaatverandering is een ander wereldwijd probleem dat de landbouw beïnvloedt, en Gates zou kunnen investeren in landbouwgrond om duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen die bestand zijn tegen het veranderende klimaat en de schade door extreme weersomstandigheden tot een minimum beperken. Landbouwgrond is een krachtig bezit dat controle geeft over het land en zijn hulpbronnen. De investeringen van Gates in landbouwgrond zouden een strategische zet kunnen zijn om controle te krijgen over landbouwgrond, die kan worden gebruikt om duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen of zelfs het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen.

Waardestijging landbouwgrond

In de afgelopen twee decennia heeft landbouwgrond in de Verenigde Staten een gemiddeld rendement van 12,24% opgeleverd. Met dit percentage zou een investering van $10.000 in landbouwgrond in 2000 nu meer dan $96.149 waard zijn. Het rendement op landbouwgrond bestaat uit twee componenten: de waardestijging van de grond en de kapitalisatiepercentages van het onroerend goed. Bron: NCREIF

De landbouwstrategie van Bill Gates

Merk op dat Bill Gates wel landbouwgrond in de VS koopt, maar geen landbouwgrond in andere regio's van de wereld. De reden voor Bill Gates' aankopen van landbouwgrond in de VS kan dus in verband worden gebracht met de theorie van Zeihan, die het belang benadrukt van de sterke positie van Noord-Amerika in de landbouw voor de wereldwijde voedselzekerheid in de komende 2-3 decennia.

Deze theorie suggereert dat naarmate de wereldbevolking blijft groeien, de vraag naar voedsel zal toenemen, en dat Noord-Amerika, met zijn overvloedige land en gunstige klimaat, een sleutelrol zal spelen bij het voldoen aan die vraag. Er wordt gespeculeerd dat Bill Gates misschien investeert in Amerikaanse landbouwgrond om te profiteren van deze trend en voedselzekerheid voor de toekomst te garanderen.

de kruisingen vertegenwoordigen een geschatte daling van 40% van de landbouwproductiviteit wegens gebrek aan meststoffen

Zeihan's theorie benadrukt ook dat de VS zich in een gunstige positie bevindt voor de landbouw omdat het niet afhankelijk is van de invoer van energie en meststoffen, die duur kunnen zijn en onderhevig aan verstoringen van de toeleveringsketen. Dit versterkt het idee dat investeren in Amerikaanse landbouwgrond een verstandige beslissing kan zijn voor de toekomst van de wereldwijde voedselzekerheid, en kan een van de redenen zijn waarom Bill Gates Amerikaanse landbouwgrond verwerft.

Een van de grootste zorgen is volgens Zeihan de wereldwijde afhankelijkheid van bepaalde belangrijke voedingsstoffen die essentieel zijn voor moderne landbouwpraktijken, waaronder stikstof, fosfaat en potas. Terwijl de Verenigde Staten grotendeels zelfvoorzienend zijn op het gebied van stikstof en fosfaat, zijn zij sterk afhankelijk van de invoer van potas, die grotendeels afkomstig is uit Canada. Andere landen, zoals Brazilië en Australië, zijn meer typisch voor het mondiale gemiddelde, waar de afhankelijkheid van de invoer van deze nutriënten groot is. Maar toch zullen de VS een van de beste posities innemen als het gaat om voedselproductie.

Met andere woorden: De Amerikaanse landbouw en voedselproductie zullen de komende decennia een belangrijke leidende positie innemen, en Amerikaanse landbouwgrond zal aanzienlijk in waarde stijgen, waardoor het een potentieel zeer lonende financiële (producerende) asset wordt.

Ondersteuning van landbouwinnovatie voor wereldwijde impact

Bill en Melinda Gates richtten in 2000 de Bill & Melinda Gates Foundation op, die sindsdien is uitgegroeid tot een van 's werelds meest invloedrijke filantropische organisaties. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de stichting is landbouw, met als doel de voedselzekerheid te verbeteren en de armoede in ontwikkelingslanden te verminderen.

Ontwikkeling van klimaatbestendige gewasvariëteiten

De Gates Foundation steunt onderzoek en ontwikkeling om klimaatbestendige gewasvariëteiten te creëren. Deze gewassen zijn ontworpen om de uitdagingen van de klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen en extreme temperaturen, te weerstaan. Door te investeren in de ontwikkeling van deze gewassen wil de stichting de wereldwijde voedselzekerheid waarborgen in het licht van een veranderend klimaat.

Bevordering van duurzame veeteelt

De veeteelt levert een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en ontbossing. De Gates Foundation is actief betrokken bij initiatieven die duurzame veeteeltpraktijken bevorderen, zoals verbeterde diergezondheid, fokken en voederbeheer. Deze inspanningen zijn erop gericht de milieueffecten van de veehouderij te verminderen en tegelijkertijd de productiviteit en winstgevendheid van de boeren te verhogen.

Bill Gate's andere investeringen

In 2015 richtte Gates Breakthrough Energy Ventures (BEV) op, een miljardenfonds dat investeert in schone energietechnologieën. BEV heeft sindsdien verschillende agri-tech startups gesteund, zoals Pivot Bio, CarbonCure Technologies en Nature's Fynd. De aankoop van landbouwgrond door Gates kan dienen als een platform voor deze innovatieve bedrijven om hun oplossingen te ontwikkelen en te implementeren, wat uiteindelijk zal leiden tot een duurzamere toekomst.

Pivot Bio: Een revolutie in gewasvoeding

Pivot Bio is een startup die synthetische stikstofmeststoffen wil vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Zij hebben een baanbrekende technologie ontwikkeld waarmee graangewassen stikstof rechtstreeks uit de atmosfeer kunnen binden. Deze innovatie heeft het potentieel om de afvloeiing van meststoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

CarbonCure Technologies: CO2 omzetten in beton

CarbonCure Technologies is een Canadees bedrijf dat een uniek proces heeft ontwikkeld om CO2-emissies van industriële bronnen op te vangen en te gebruiken voor de productie van beton. Door CO2 te recyclen, vermindert de technologie van CarbonCure de koolstofvoetafdruk van de betonproductie en kan zij een aanzienlijke impact hebben op de wereldwijde CO2-uitstoot.

Nature's Fynd: Creating Sustainable Protein from Fungi

Nature's Fynd is een food tech startup die duurzame, plantaardige eiwitten produceert met behulp van een unieke stam schimmels. Hun innovatieve fermentatieproces resulteert in een veelzijdige, nutriëntrijke

eiwit dat kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder vlees- en zuivelalternatieven. Met de steun van Gates is Nature's Fynd op weg naar een revolutie in de manier waarop we eiwitten produceren en consumeren.

Bill Gates' investeringen in landbouwgrond weerspiegelen een strategische visie op de toekomst van de landbouw. Door grote hoeveelheden landbouwgrond te verwerven, kan Gates de richting van landbouwpraktijken beïnvloeden, de invoering van duurzame landbouwmethoden bevorderen en de ontwikkeling van innovatieve agro-technologische oplossingen ondersteunen. Uiteindelijk dragen deze inspanningen bij aan de bredere doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan, wereldwijde voedselzekerheid te garanderen en het levensonderhoud van boeren wereldwijd te verbeteren.

Top 10 landeigenaren in de VS

Eens kijken, meneer Gates is nu duidelijk nummer 1!

RangLandeigenaarHoeveelheid land (hectare)Hoofdgebruik
1Bill Gates242,000Landbouw (diverse gewassen), natuurbehoud, onderzoek
2Ted Turneronduidelijk, 14 ranchesVeehouderij, bizon, milieuprojecten
3Stewart & Lynda Resnick192,000Citrusvruchten, pistaches, amandelen, granaatappels
4Familie Offutt190,000Aardappelen, verkoop en diensten van landbouwmachines
5Familie Fanjul152,000Suikerriet, biomassacentrale
6Familie Boswell150,000Tomaten, katoen
7Stan Kroenke124.000 (in Montana)Onroerend goed, ranching
8Gaylon Lawrence Jr.115,000Tarwe, maïs, verse groenten
9Familie Simplot82,500+Hooi, tarwe, maïs, gerst, aardappelen
10John Malone100.000 (van in totaal 2,2 miljoen)Rundvee en rundvlees, ranching

Nu we toch bezig zijn, wie zijn de grootste landeigenaren ter wereld:

RangLandeigenaarHoeveelheid land (hectare)Hoofdgebruik
1Familie van Koningin Elizabeth II6,75 miljardTechnisch eigendom van het Britse Gemenebest
2Katholieke Kerk177 miljoenInclusief kerken, scholen, landbouwgrond en ander onroerend goed.
3Eskimo's in Nanuvut, Noord-Canada87,5 miljoenInheems land, door sommigen als onbewoonbaar beschouwd
4Gina Rinehart22,7 miljoenMijnbouw en Wagyu-rundvlees
5Mudanjiang City megaboerderij in China22,5 miljoenMelkveehouderij, met meer dan 100.000 koeien
6Joe Lewis en zijn aandeelhouders15,5 miljoenVeeteelt
7Familie MacLachlan12,5 miljoenWolproductie
8Handbury Groep12 miljoenVeeteelt
9Familie Williams10 miljoenVeeteelt
10Costello en Oldfield families7,5 miljoenVeeteelt

FAQs: Laten we nu overgaan tot enkele veelgestelde vragen over Bill Gates en zijn investeringen in landbouwgrond:

  1. Bezit Bill Gates echt 80% aan Amerikaanse landbouwgrond? Nee, dit is een complottheorie die ontkracht is. Gates bezit minder dan 1/4000 van alle Amerikaanse landbouwgrond, wat neerkomt op ongeveer 0,03% van het totaal.
  2. Hoeveel landbouwgrond bezit Bill Gates? Bill Gates bezit ongeveer 242.000 acres landbouwgrond in de Verenigde Staten, waarmee hij de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in het land is.
  3. Waarom investeerde Bill Gates in landbouwgrond? Het investeringsteam van Gates heeft besloten famrland te kopen omdat hij weet dat landbouw een zeer belangrijke rol zal spelen in het kader van de wereldwijde voedselzekerheid in de jaren 2020-2040.
  4. Wat is de rol van Cascade Investment bij het beheer van Gates' investeringen in landbouwgrond? Cascade Investment, een door Bill Gates opgerichte particuliere investeringsmaatschappij, beheert zijn investeringen in landbouwgrond. Het bedrijf richt zich op waardegedreven langetermijninvesteringen en zoekt naar mogelijkheden om duurzame landbouwpraktijken en technologische innovaties in de landbouw toe te passen.
  5. Wat zijn enkele potentiële voordelen van Bill Gates' investeringen in landbouwgrond? Potentiële voordelen van Gates' investeringen in landbouwgrond zijn onder meer een verbeterde voedselzekerheid, de toepassing van geavanceerde landbouwtechnieken en milieubehoud door de bevordering van duurzame landbouwpraktijken.
  6. Wat is de kritiek op en de bezorgdheid over Bill Gates' investeringen in landbouwgrond? Critici hebben hun bezorgdheid geuit over Gates' investeringen in landbouwgrond die bijdragen tot de concentratie van rijkdom en grondbezit in de Verenigde Staten, en over de mogelijke invloed die hij kan hebben op de voedselproductie en het landbouwbeleid.
  7. Hoe kan ik zelf in landbouwgrond investeren? Goede vraag - ga kijken acretrader.com

nl_NLDutch