دانه ای

گرانولار، سازنده نرم افزار مدیریت مزرعه، یکی از اولین شرکت هایی است که تخصص فناوری دره سیلیکون را در صنعت کشاورزی اعمال کرد.

درباره Granular بیشتر بدانید

توضیحات

برنامه ریزی زراعی و زراعی: برنامه های بهینه محصول و مزرعه خود را با چند کلیک بسازید، و به طور خودکار برنامه عملیاتی و نیازهای ورودی خود را برای سال زراعی آینده دریافت می کنید.

اپلیکیشن موبایل تیم: به سرعت کارهای روزانه را به تیم خود اختصاص دهید. اطمینان حاصل کنید که همه اطلاعات مورد نیاز خود را برای انجام کار دارند.

یکپارچه سازی تجهیزات: با استفاده از داده های تجهیزات دقیق یکپارچه و سیستم های مقیاس خود، نگهداری سوابق میدانی و ردیابی موجودی را به صورت خودکار انجام دهید.

fa_IRPersian