ربات های کشاورزی

ربات های کشاورزی نوعی فناوری رباتیک هستند که در صنعت کشاورزی استفاده می شود.

این ربات ها برای انجام کارهای مختلف در مزارع مانند کاشت، برداشت و دسته بندی محصولات طراحی شده اند.

ربات‌های کشاورزی می‌توانند مستقل یا نیمه مستقل باشند و اغلب مجهز به حسگرها، دوربین‌ها و سایر فناوری‌ها هستند تا به آنها کمک کند تا بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

برخی از نمونه‌های ربات‌های کشاورزی شامل دروگرهای رباتیک، علف‌کش‌ها و میوه‌چین‌ها هستند. این ربات ها می توانند به کشاورزان کمک کنند تا بهره وری و کارایی خود را افزایش دهند و همچنین می توانند میزان نیروی کار مورد نیاز برای نگهداری یک مزرعه را کاهش دهند.

توسعه تجهیزات کشاورزی یک فرآیند گسترده در دهه های گذشته بوده است و هنوز هم با تمرکز شدید بر روبات ها و هواپیماهای بدون سرنشین ادامه دارد.

نمایش 1–16 از 31 نتیجه