કૃષિ રોબોટ્સ

કૃષિ રોબો, ટેક્નોલોજી દ્વારા ખેતીમાં ક્રાંતિ લાવી, રોપણી, લણણી અને પાકને વર્ગીકૃત કરવા જેવા કાર્યો માટે રચાયેલ છે. તેઓ સ્વાયત્તથી લઈને અર્ધ-સ્વાયત્ત સુધીના છે, કાર્યક્ષમ કાર્ય માટે સેન્સર અને કેમેરાથી સજ્જ છે. ઉદાહરણોમાં રોબોટિક હાર્વેસ્ટર્સ, નીંદણ અને ફળ ચૂંટનારા, ઉત્પાદકતા વધારવા અને શ્રમની જરૂરિયાતો ઘટાડવાનો સમાવેશ થાય છે.

  • વાવેતર: સ્વયંસંચાલિત બીજ વાવણી અને જમીનની તૈયારી.
  • લણણી: કાર્યક્ષમ પાક એકત્રીકરણ અને પ્રક્રિયા.
  • વર્ગીકરણ: ગુણવત્તા અને પ્રકાર પર આધારિત પાકનું ચોક્કસ વર્ગીકરણ.
  • સ્વાયત્ત કામગીરી: ન્યૂનતમ માનવ હસ્તક્ષેપ સાથે સ્વ-માર્ગદર્શિત કામગીરી.
  • સેન્સર ટેકનોલોજી: અદ્યતન નેવિગેશન અને ટાસ્ક એક્ઝેક્યુશન.
  • રોબોટિક હાર્વેસ્ટર્સ: ઉત્પાદનનો સુવ્યવસ્થિત સંગ્રહ.
  • નીંદણ: લક્ષિત નીંદણ નિયંત્રણ.
  • ફળ પીકર્સ: નાજુક અને ચોક્કસ ફળની લણણી.

વધુ કાર્યક્ષમ અને ટકાઉ કૃષિ ભવિષ્ય માટે માર્ગ મોકળો કરીને, રોબોટિક્સ અને ડ્રોન પર મજબૂત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કૃષિ સાધનોની ઉત્ક્રાંતિ ચાલુ રહે છે.

118 પરિણામોમાંથી 1–18 દર્શાવે છે

guGujarati