સોફ્ટવેર

Agtechનો વિકાસ એગ્રિકલ્ચર-વિશિષ્ટ સોફ્ટવેરના ઉદય દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે, જે ચોક્કસ ખેતીમાં રોબોટ્સ અને ડ્રોનને પૂરક બનાવે છે. આ સોફ્ટવેર ખેતીની વિવિધ જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે, જેમાં નીંદણ શોધ, કિંમત વિશ્લેષણ અને સાધનોનું નિરીક્ષણ સામેલ છે. મુખ્ય શ્રેણીઓમાં ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ માટે ફાર્મ મેનેજમેન્ટ, ડેટા એનાલિસિસ અને રિસોર્સ ઑપ્ટિમાઇઝેશન માટે પ્રિસિઝન એગ્રીકલ્ચર, સિંચાઈ નિયંત્રણ, હવામાનની આગાહી અને પશુધન વ્યવસ્થાપનનો સમાવેશ થાય છે. દરેક સોફ્ટવેર પ્રકાર ચોક્કસ ફાર્મ જરૂરિયાતો માટે સ્વીકાર્ય છે.

કૃષિ સોફ્ટવેર સમીક્ષાઓ

ત્યાં વિવિધ પ્રકારના સોફ્ટવેર છે જેનો ઉપયોગ કૃષિમાં થાય છે:

  1. ફાર્મ મેનેજમેન્ટ: ઓપરેશન પ્લાનિંગ, રોપણી/લણણીના સમયપત્રક, નાણાકીય ટ્રેકિંગ અને પાક/પશુધનના આરોગ્યની દેખરેખમાં મદદ કરે છે.
  2. પ્રિસિઝન એગ્રીકલ્ચર: સંસાધન ઓપ્ટિમાઇઝેશન માટે સેન્સર ડેટા એકત્ર કરે છે અને તેનું વિશ્લેષણ કરે છે.
  3. સિંચાઈ નિયંત્રણ: શ્રેષ્ઠ પાણી વિતરણ માટે સિંચાઈ પ્રણાલીઓનું સંચાલન કરે છે.
  4. હવામાનની આગાહી: પાકને સુરક્ષિત રાખવા હવામાનની આગાહી કરે છે.
  5. પશુધન વ્યવસ્થાપન: પશુધન સંવર્ધન, ખોરાક અને આરોગ્ય પર નજર રાખે છે અને તેની દેખરેખ રાખે છે.

83 પરિણામોમાંથી 1–18 દર્શાવે છે

guGujarati