Phần mềm

Sự tăng trưởng của Agtech được đánh dấu bằng sự phát triển của phần mềm dành riêng cho nông nghiệp, bổ sung cho robot và máy bay không người lái trong canh tác chính xác. Những phần mềm này phục vụ các nhu cầu canh tác đa dạng, bao gồm phát hiện cỏ dại, phân tích giá cả và giám sát thiết bị. Các danh mục chính bao gồm quản lý trang trại để lập kế hoạch hoạt động, nông nghiệp chính xác để phân tích dữ liệu và tối ưu hóa tài nguyên, kiểm soát tưới tiêu, dự báo thời tiết và quản lý chăn nuôi. Mỗi loại phần mềm có thể thích ứng với các yêu cầu cụ thể của trang trại.

Đánh giá phần mềm nông nghiệp

Có nhiều loại phần mềm khác nhau được sử dụng trong nông nghiệp:

  1. Quản lý trang trại: Hỗ trợ lập kế hoạch vận hành, lập kế hoạch trồng/thu hoạch, theo dõi tài chính và theo dõi sức khỏe cây trồng/vật nuôi.
  2. Nông nghiệp chính xác: Thu thập và phân tích dữ liệu cảm biến để tối ưu hóa tài nguyên.
  3. Kiểm soát tưới tiêu: Quản lý hệ thống tưới tiêu để phân phối nước tối ưu.
  4. Dự báo thời tiết: Dự báo thời tiết để bảo vệ cây trồng.
  5. Quản lý chăn nuôi: Theo dõi và giám sát chăn nuôi, cho ăn và sức khỏe vật nuôi.

Hiển thị 1–18 của 79 kết quả

viVietnamese