بسته کشاورزی هوشمند DJI ($8,300)

بسته کشاورزی هوشمند DJI یک راه حل نقشه برداری ag مقرون به صرفه و آسان برای ارائه دهندگان خدمات حرفه ای ag و اپراتورهای جدی مزرعه است.

برخلاف بسته پیش‌بینی محصول PrecisionHawk، این دکل یک پلت‌فرم نقشه‌برداری چندطیفی کشاورزی مناسب است.

و برخلاف دوربین NDVI پیچ و مهره ای سنترا، گارانتی DJI دست نخورده باقی می ماند.

توضیحات

بسته کشاورزی هوشمند DJI یک راه حل نقشه برداری ag مقرون به صرفه و آسان برای ارائه دهندگان خدمات حرفه ای ag و اپراتورهای جدی مزرعه است.

برخلاف بسته پیش‌بینی محصول PrecisionHawk، این دکل یک پلت‌فرم نقشه‌برداری چندطیفی کشاورزی مناسب است.

و برخلاف دوربین NDVI پیچ و مهره ای سنترا، گارانتی DJI دست نخورده باقی می ماند.

fa_IRPersian