Gói canh tác thông minh hơn của DJI ($8.300)

Gói Nông nghiệp thông minh hơn của DJI là giải pháp khảo sát nông nghiệp dễ sử dụng và giá cả phải chăng dành cho các nhà cung cấp dịch vụ nông nghiệp chuyên nghiệp và những người điều hành trang trại nghiêm túc.

Không giống như Gói trinh sát cây trồng của PrecisionHawk, giàn khoan này là một nền tảng khảo sát nông nghiệp đa phương thích hợp.

Và, không giống như máy ảnh NDVI gắn chặt của Sentera, chế độ bảo hành của DJI vẫn còn nguyên.

Mô tả

Gói Nông nghiệp thông minh hơn của DJI là giải pháp khảo sát nông nghiệp dễ sử dụng và giá cả phải chăng dành cho các nhà cung cấp dịch vụ nông nghiệp chuyên nghiệp và những người điều hành trang trại nghiêm túc.

Không giống như Gói trinh sát cây trồng của PrecisionHawk, giàn khoan này là một nền tảng khảo sát nông nghiệp đa phương thích hợp.

Và, không giống như máy ảnh NDVI gắn chặt của Sentera, chế độ bảo hành của DJI vẫn còn nguyên.

viVietnamese