חותם ותנאי שימוש


Johannes v. OIfers, agtecher.com
סן ז'רמן 16190 פוליניאק צרפת

דוא"ל: info (at) agtecher אתר אינטרנט: www.agtecher.com

מנהל הוצאה לאור: Johannes v. OIfers, agtecher blog

אחסון אתרים: Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin
טלפון: +49(0)303001460

En vertu de l'Article 14, al. 1 du règlement européen n° 524/2013 du 21 mai 2013 relatif au RELC, la Commission Européenne met à la disposition des consommateurs une plateforme en ligne de règlement des litiges disponible à cette address: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


תנאי שימוש השימוש באתר זה מעיד על הסכמה מלאה ומלאה לתנאי השימוש הכלליים המתוארים להלן. ניתן לשנות או להוסיף תנאי שימוש אלה בכל עת.

מידע המידע והמסמכים באתר ניתנים למטרות מידע בלבד, מבלי להיות ממצה, ואינם יכולים לשאת באחריות בעל האתר.

בעל האתר אינו יכול לשאת באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהגישה לאתר.

אינטראקטיביות
המשתמשים באתר רשאים לפרסם תכנים המופיעים באתר באזורים ייעודיים (למשל, באמצעות הערות). התוכן שפורסם נשאר באחריות מחבריו, אשר נוטלים על עצמם את האחריות המשפטית עבורו במלואה.

עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר ללא הודעה מוקדמת וללא הצדקה כל תוכן שפורסם על ידי משתמשים שאינו תואם את הקוד האתי של האתר או החוקים החלים.

קניין רוחני
אלא אם צוין אחרת, כל האלמנטים הנגישים באתר (טקסטים, תמונות, גרפיקה, לוגו, אייקונים, צלילים, תוכנות וכדומה) נשארים בבעלותם הבלעדית של מחבריהם, בכל הנוגע לזכויות קניין רוחני או זכויות שימוש.

כל שכפול, ייצוג, שינוי, פרסום או התאמה של רכיבי האתר כולם או חלקם, ללא קשר לאמצעי או תהליך בו נעשה שימוש, אסורים ללא אישור מראש ובכתב מהכותב.

כל ניצול בלתי מורשה של האתר או כל אחד מהרכיבים שהוא מכיל נחשב כהפרה ועלול להיות נתון לתביעה משפטית.

הסימנים המסחריים והלוגו המשוכפלים באתר רשומים על ידי החברות שבבעלותם.

קישורים
קישורים יוצאים: בעל האתר מתנער מכל אחריות ואינו מתחייב בהפניה של משאבי צד שלישי באינטרנט באמצעות היפר-קישורים, הן מבחינת תוכנם והן מבחינת הרלוונטיות שלהם.

קישורים נכנסים: בעל האתר מאשר קישורים לכל אחד מהדפים באתר זה, בתנאי שהם פותחים חלון חדש ומוצגים באופן חד משמעי כדי למנוע:

  • כל סיכון לבלבול בין האתר המצטט לבין בעל האתר
  • כמו גם כל מצג מוטה, או בניגוד לחוקים החלים.

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבקש הסרת קישור אם לדעתו אתר המקור אינו עומד בכללים המוגדרים כאן.

סודיות
לכל משתמש הזכות לגשת, לתקן ולהתנגד לנתונים אישיים הנוגעים לו על ידי הגשת בקשה בכתב וחתומה, בליווי הוכחת זהות.

האתר אינו אוסף מידע אישי ואינו כפוף להצהרה ל-CNIL (מוחלף בהוראות ה-GDPR).

he_ILHebrew