ബ്ലോഗ് വായിക്കുക

 ആഗ്‌ടെച്ചർ ബ്ലോഗ് കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളിലെ അത്യാധുനിക കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ മുതൽ കൃഷിയിൽ AI, റോബോട്ടിക്‌സ് എന്നിവയുടെ പങ്ക് വരെ, ഈ ബ്ലോഗ് കൃഷിയുടെ ഭാവിയിലേക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ഡൈവ് നൽകുന്നു.

 

ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള മാംസം: കൃഷി ചെയ്ത സ്റ്റീക്കിൻ്റെ സാധ്യത

ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള മാംസം: കൃഷി ചെയ്ത സ്റ്റീക്കിൻ്റെ സാധ്യത

ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ വളർന്ന ഒരു മുൻ വേട്ടക്കാരനും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനും എന്ന നിലയിൽ, സസ്യാധിഷ്ഠിതവും പ്രത്യേകിച്ച് ലാബ് അധിഷ്ഠിതവുമായ എൻ്റെ ഗൂഢാലോചന...

മരുഭൂവൽക്കരണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം: ഗ്രീനർ ഹൊറൈസൺസിനായുള്ള നൂതന അഗ്രി-ടെക് പരിഹാരങ്ങൾ

മരുഭൂവൽക്കരണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം: ഗ്രീനർ ഹൊറൈസൺസിനായുള്ള നൂതന അഗ്രി-ടെക് പരിഹാരങ്ങൾ

ഭൂമിയുമായുള്ള മാനവികതയുടെ കരാറിൽ ഒരു പുതിയ, പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മാതൃക ഉയർന്നുവരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിതമായി വിന്യസിക്കാൻ ആഗോള സഹകരണം...

ജപ്പാനിലെ സിംബയോട്ടിക് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഉയർച്ച: ക്യോസെയ് നോഹോ (協生農法) ഐക്യവും സുസ്ഥിരതയും സ്വീകരിക്കുന്നു

ജപ്പാനിലെ സിംബയോട്ടിക് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഉയർച്ച: ക്യോസെയ് നോഹോ (協生農法) ഐക്യവും സുസ്ഥിരതയും സ്വീകരിക്കുന്നു

ജപ്പാനിൽ സിംബയോട്ടിക് അഗ്രികൾച്ചറിനുള്ള ആമുഖം, "ക്യോസെയ് നോഹോ" (協生農法) എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷിയോടുള്ള വേറിട്ട സമീപനം...

കൃഷിയുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും: വേട്ടക്കാരിൽ നിന്ന് ആധുനിക കൃഷിയിലേക്ക്

കൃഷിയുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും: വേട്ടക്കാരിൽ നിന്ന് ആധുനിക കൃഷിയിലേക്ക്

ഏകദേശം 12,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിളകളുടെ ആദ്യ കൃഷി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, കാർഷിക മേഖല ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പരിണാമത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ യുഗവും...

അഗ്രിടെക്‌നിക്ക 2023-ൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഇന്നൊവേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം

അഗ്രിടെക്‌നിക്ക 2023-ൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഇന്നൊവേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം

കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും പ്രധാന ആഗോള വ്യാപാര മേള എന്ന നിലയിൽ, അഗ്രിടെക്നിക്ക അതിന്റെ വേദിയായി മാറി...

LK-99 സൂപ്പർകണ്ടക്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ആഗോള കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനപരമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്

LK-99 സൂപ്പർകണ്ടക്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ആഗോള കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനപരമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്

LK-99 റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർകണ്ടക്ടറിന്റെ സമീപകാല സാങ്കൽപ്പിക കണ്ടെത്തൽ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.

agri1.ai: LLM-കളിലേക്കുള്ള ഒരു ദ്വിമുഖ സമീപനം, കൃഷിയിൽ chatGPT - ഫ്രണ്ടെൻഡ് & എംബെഡിംഗ്, കൃഷിക്കുള്ള ഡൊമെയ്ൻ-നിർദ്ദിഷ്ട വലിയ ഭാഷാ മാതൃക

agri1.ai: LLM-കളിലേക്കുള്ള ഒരു ദ്വിമുഖ സമീപനം, കൃഷിയിൽ chatGPT - ഫ്രണ്ടെൻഡ് & എംബെഡിംഗ്, കൃഷിക്കുള്ള ഡൊമെയ്ൻ-നിർദ്ദിഷ്ട വലിയ ഭാഷാ മാതൃക

കാർഷിക മേഖലയിലെ ക്ലോഡ്, ലാമ, ചാറ്റ്ജിപിടി തുടങ്ങിയ LLMS- ന്റെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, agri1.ai- ലേക്ക് സ്വാഗതം, ഒരു സംരംഭം...

ml_INMalayalam