ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਰਾਸੀਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਹੱਲ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਕ੍ਰਮ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊ ਫੀਡ ਉਤਪਾਦਨ, ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

88 ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1–18 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

pa_INPanjabi