هفته نامه agtecher 25 ژوئن

هفته نامه agtecher 25 ژوئن

در خبرنامه ما ثبت نام کنید خبرنامه 25 ژوئن 2024 📰 اخبار هفتگی به نظرم ارزش خلاصه کردن را برای شما دارد 🛡️🚁 پاک کردن پهپادهای Agri از آسمان؟ / قانون هواپیماهای بدون سرنشین ح‌ک‌چ: قانون مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین ح‌ک‌چ، بخشی از دفاع ملی 2025...
fa_IRPersian