Farmdrive

FarmDrive مجموعه داده‌های جایگزین را از منابع متعدد، در کنیا و سراسر جهان جمع‌آوری و جمع‌آوری می‌کند تا امتیازات اعتباری برای کشاورزان خرده‌مالک در آفریقا ایجاد کند.

درباره FarmDrive بیشتر بدانید

 

توضیحات

FarmDrive از تلفن‌های همراه، داده‌های جایگزین و یادگیری ماشینی استفاده می‌کند تا شکاف داده‌های حیاتی را که مانع از اعطای وام موسسات مالی به کشاورزان خرده‌مالک با اعتبار می‌شود را ببندد.

 

fa_IRPersian