Jako osoba, która dorastała na farmie, zawsze interesowałem się najnowszymi trendami i modernizacjami w rolnictwie. Przez lata widziałem, jak rolnicy rozwijają się i wdrażają nowoczesne innowacje w produkcji, wykorzystując nowe sposoby uprawy i przyjmując technologie, które zrewolucjonizowały branżę.

Kiedy przejąłem rodzinną farmę, stanąłem przed poważnym wyzwaniem. Mój ojciec zawsze był tradycyjnym rolnikiem, stosującym konwencjonalne metody i pestycydy w celu maksymalizacji plonów. Ja jednak byłem przekonany, że rolnictwo ekologiczne jest właściwą drogą, zarówno dla zdrowia, środowiska, jak i dla długoterminowej stabilności naszego gospodarstwa.

Przejście z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne nie było łatwym zadaniem, ale byłem zdeterminowany, aby to zrobić. Zacząłem od zapoznania się z zasadami rolnictwa ekologicznego i tego, jak włączyć nową technologię do istniejących operacji.

Wykorzystanie technologii pozostaje wyzwaniem: podczas gdy mój ojciec i nasi sąsiedzi byli sceptycznie nastawieni do nowych technologii, ja dostrzegłem ich potencjał w zakresie poprawy wydajności i zmniejszenia ilości odpadów - zwłaszcza w kontekście rolnictwa ekologicznego. Dziś inwestuję głównie w nowe oprogramowanie, aby usprawnić nasze operacje i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.

W tym artykule omówię najnowsze trendy w rolnictwie w kontekście nowoczesnych maszyn rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem łączności w gospodarstwie.

Nowoczesne farmy

Nowoczesne gospodarstwa rolne znajdują się w czołówce innowacji technologicznych, a firmy zajmujące się technologiami rolniczymi stale opracowują nowe produkty, aby pomóc rolnikom usprawnić ich działalność.

Czym jest nowoczesne gospodarstwo rolne? Od czego zacząć przechodzenie na nowoczesną farmę?

Jako rolnik nowej generacji nieustannie poszukuję sposobów na przekształcenie naszego rodzinnego gospodarstwa w nowoczesną i wydajną działalność. Technologia w rolnictwie poszła naprzód. Mamy teraz dostęp do narzędzia i dane cyfrowe które mogą pomóc nam poprawić nasze plony i w tym celu współpracujemy z naukowcami z sektora publicznego i prywatnego.

Ale najważniejszym krokiem, pierwszym krokiem do modernizacji gospodarstwa jest: łączność. Łączność farmy ze światem zewnętrznym i łączność wewnętrzna w całej posiadłości. Bez tej kluczowej części infrastruktury plany modernizacji będą skazane na niepowodzenie. Przepraszam za dramatyczny język.

Po skonfigurowaniu rolnicy mają swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju nowoczesnych technologii, takich jak systemy nawadniania sterowane smartfonem, ultradźwięki dla zwierząt gospodarskich w celu poprawy jakości mięsa, aplikacje mobilne i kamery do monitorowania naszych zwierząt gospodarskich oraz czujniki upraw w celu maksymalizacji wchłaniania nawozów. Technologie te sprawiają, że nasze gospodarstwa są bardziej wydajne i produktywne.

Wydajność jest kluczem do nowoczesnego rolnictwa, a my koncentrujemy się na wdrażaniu większej liczby technologii, takich jak pojazdy autonomiczne, sztuczna inteligencja i wizja maszynowa, aby jeszcze bardziej usprawnić nasze operacje. W rezultacie będziemy mieć dostęp do informacji o gospodarstwie w czasie rzeczywistym, aktualizacji pogodowych i ostrzeżeń o katastrofach, co pozwoli nam zaoszczędzić czas i zasoby.

Jednym z takich produktów jest Bezzałogowy pojazd naziemny XAG R150XAG R150 to pierwsza masowo produkowana platforma robotów rolniczych zaprojektowana do precyzyjnej ochrony upraw, zwiadu terenowego i dostarczania materiałów w gospodarstwie. Dzięki wytrzymałej stalowej ramie i klatce bezpieczeństwa, regulowanemu prześwitowi i wysoce modułowej konstrukcji, XAG R150 może pochwalić się zwiększoną wydajnością i produktywnością, oszczędnością kosztów, precyzyjnym rolnictwem i korzyściami dla środowiska.

Kolejnym innowacyjnym produktem jest La Chevre firmy Nexus Roboticsw pełni autonomiczny robot do pielenia, który wykorzystuje kamery, technologię sztucznej inteligencji i sieci neuronowe do rozpoznawania i wyrywania chwastów bez uszkadzania upraw. Robot działa 24 godziny na dobę i potrafi odróżnić chwasty od upraw. Posiada czujniki RTK-gps do autonomicznej nawigacji i wykorzystuje wiele czujników, w tym kamery i czujniki głębokości, do skanowania i rozróżniania upraw od chwastów. Robot ma zamontowane ramiona robotyczne z mechanizmami delta do wyrywania chwastów za pomocą chwytaków po ich sklasyfikowaniu i zlokalizowaniu. Robot zmniejsza potrzebę stosowania herbicydów i fungicydów nawet o 50%.

Łączność z farmą

Łączność w gospodarstwie rolnym ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnych gospodarstw rolnych, ponieważ niezawodna komunikacja głosowa i transmisja danych w całym gospodarstwie jest niezbędna do wydajnego i efektywnego działania. Łączność w gospodarstwie dzieli się na wąskopasmową i szerokopasmową mobilną łączność szerokopasmową, wspierającą infrastrukturę IoT, w tym gromadzenie danych z czujników przesyłających mniejsze ilości danych, takich jak sondy glebowe, monitorowanie infrastruktury wodnej, urządzenia do zarządzania gospodarstwem i funkcje robotów niższego poziomu. Jest idealny do przechwytywania danych z różnych czujników, a jego niewielki rozmiar ułatwia instalację w istniejącej infrastrukturze.

connectedfarms.com.au

Zasadniczo więc łączność w gospodarstwie rolnym faktycznie umożliwia wszystkie poziomy agtech i autonomicznych inteligentnych aplikacji rolniczych w całym gospodarstwie: Wykorzystanie danych, roboty intensywnie wykorzystujące dane i bardziej intensywne funkcje rolnictwa precyzyjnego. Zapewnienie łączności z budynkiem gospodarczym, biurem gospodarstwa i odległymi szopami na terenie posiadłości.

Tak więc pierwszym krokiem w kierunku nowoczesnego gospodarstwa jest zawsze: łączność. Jeśli nie masz dostępu do Internetu, nie będziesz w stanie zmodernizować swojej działalności rolniczej, oznacza to zerowy dostęp do strumieni danych i dodatkowej edukacji.

Zawsze lubię przyglądać się innym kulturom i narodom, jak radziły sobie z transformacją: Jednym ze społeczeństw rolniczych jest z pewnością Japonia. Znana ze swojej wydajności, starzejącego się społeczeństwa i ograniczonej przestrzeni w produkcji rolnej - Japończycy muszą korzystać z technologii, aby zwiększyć produktywność.

Przyszli rolnicy Japonii

W Japonii rośnie zainteresowanie innowacyjnymi i zrównoważonymi praktykami rolniczymi. Program "Future Farmers of Japan", zainicjowany przez japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, ma na celu przyciągnięcie młodych ludzi do sektora rolniczego poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i innowacyjnego podejścia do rolnictwa. Program zapewnia młodym rolnikom wsparcie w eksperymentowaniu z nowymi technikami i opracowywaniu modeli biznesowych, które są opłacalne i zrównoważone. Ponadto nastąpił wzrost wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego, takich jak drony, czujniki i autonomiczne maszyny, aby pomóc rolnikom zoptymalizować ich działalność.

Program "Future Farmers of Japan" odegrał kluczową rolę we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnego podejścia do rolnictwa w Japonii. Założony w 1950 roku program ma na celu przyciągnięcie młodych ludzi do sektora rolniczego poprzez zapewnienie wsparcia młodym rolnikom w eksperymentowaniu z nowymi technikami i opracowywaniu modeli biznesowych, które są opłacalne i zrównoważone. Program odniósł sukces w promowaniu przywództwa, charakteru społecznego i naukowego wśród studentów rolnictwa zawodowego w Japonii. Wraz z rosnącym przyjęciem technologii rolnictwa precyzyjnego, program Future Farmers of Japan prawdopodobnie nadal będzie odgrywał kluczową rolę w napędzaniu innowacji w japońskim przemyśle rolniczym.

Szczególny przypadek Japonii: Znaczenie "fertygacji"

Japonia stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, w szczególności w związku z prognozowanym niedoborem wody do 2030 roku. W odpowiedzi na to kraj ten opracował cyfrową technologię rolniczą, która wykorzystuje IoT i sztuczną inteligencję do gromadzenia i analizowania danych z praktyk rolniczych i otaczającego środowiska.

Doświadczeni rolnicy w Japonii dysponują ogromną bazą wiedzy i know-how, które umożliwiają im bardziej efektywne wykorzystanie wody i nawozów, co stało się niezbędne dla zrównoważonego rolnictwa. Przekształcając tę wiedzę w dane, nawet niedoświadczeni hodowcy mogą wdrożyć skuteczne techniki i poprawić wydajność rolnictwa, nawet na obszarach o ograniczonym dostępie do wody.

Technologia ta koncentruje się na "fertygacji", technice rolniczej, która została stworzona w Izraelu w celu zaradzenia poważnym niedoborom wody. Umieszczając krople wody i nawozu na korzeniach upraw zamiast rozpylania dużej ilości wody, fertygacja może zminimalizować ilość wymaganą do utrzymania gleby w odpowiednim stanie.

Technologia rolnictwa cyfrowego została przetestowana i uznana za wysoce wydajną i niedrogą. Oczekuje się, że jej wdrożenie przyniesie znaczące zmiany w przyszłości zrównoważonego rolnictwa w Japonii, a technologie te już zaczynają rozprzestrzeniać się w innych częściach Azji. Te postępy w rolnictwie mają kluczowe znaczenie dla przyszłości produkcji żywności w Japonii i zdolności kraju do zrównoważonego zaopatrzenia przyszłych pokoleń.

Innym interesującym krajem są z pewnością Indie, które przechodzą pełną transformację rolnictwa. Zarówno Japonia, jak i Indie są przykładami krajów, które wdrażają modernizację i napędzają innowacje w branży rolniczej, co czyni je kluczowymi graczami na rynku globalnym.

Nowe trendy w rolnictwie w Indiach

Zwracając uwagę na Indie, przemysł rolniczy jest kręgosłupem gospodarki tego kraju. Wraz z rosnącą populacją i rosnącym popytem na żywność, sektor ten przeszedł znaczące zmiany, aby nadążyć za popytem. Zielona rewolucja, która rozpoczęła się w latach 60. ubiegłego wieku, doprowadziła do wzrostu produkcji zbóż, a dywersyfikacja upraw pomogła poprawić żyzność i jakość gleby. W ostatnich latach odnotowano rosnący trend w ogrodnictwie ze względu na warunki glebowe i tekstury Indii, a uprawa kwiatów przyniosła indyjskiej gospodarce 266 miliardów INR.

Rolnictwo jest kluczową gałęzią przemysłu w Indiach, zapewniając środki do życia 50-60% populacji i przyczyniając się do 16% PKB kraju. Sektor rolnictwa stoi jednak w obliczu poważnych wyzwań, takich jak nieprzewidywalne monsuny, wzrost liczby ludności i niewystarczające systemy nawadniania, które negatywnie wpływają na plony. Aby zmodernizować przemysł rolniczy i rozwiązać te problemy, konieczne jest wykorzystanie technologii internetowych do odkrywania innowacyjnych sposobów zwiększania plonów i pokonywania przeszkód.

Jednym z kluczowych rozwiązań jest edukacja rolników w zakresie nowych praktyk i technik rolniczych. W wielu przypadkach rolnicy w Indiach nadal polegają na przestarzałych i tradycyjnych metodach, które prowadzą do wyczerpania zasobów, zniszczenia upraw i nadmiernego rolnictwa. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie rolnikom nowoczesnych i wydajnych praktyk rolniczych, które mogą w zrównoważony sposób zwiększyć plony i wesprzeć ich źródła utrzymania.

Oprócz edukacji, wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak bezzałogowe statki powietrzne (UAV), może również pomóc rolnikom zlokalizować glebę odpowiednią do wzrostu upraw. Inteligentne systemy nawadniania, zmechanizowany sprzęt i środki zwalczania szkodników są również cennymi narzędziami do poprawy plonów. Aby ocenić wydajność upraw, można wykorzystać zdalne czujniki do pomiaru różnych parametrów, takich jak wilgotność, temperatura powietrza i jakość gleby.

Oprócz tych tradycyjnych praktyk rolniczych, ostatnie innowacje w technologii rolniczej w Indiach napędzają zmiany w branży. Rolnictwo precyzyjne, czujniki upraw, autonomiczne ciągniki i drony to tylko niektóre z nowych technologii stosowanych przez rolników w celu zwiększenia wydajności i produktywności. Startupy również napędzają innowacje w rolnictwie, wykorzystując technologie takie jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe. Wpływ technologii na indyjskie rolnictwo był znaczący, czyniąc rolnictwo bardziej wydajnym i produktywnym, zmniejszając ilość odpadów i optymalizując plony. Postępy te przyczyniają się również do rozwoju indyjskiej gospodarki i bezpieczeństwa żywnościowego.

Branża rolnicza szybko ewoluuje, a rolnicy muszą się dostosować, aby pozostać konkurencyjnymi. Przyjęcie nowoczesnych praktyk rolniczych, takich jak wykorzystanie innowacyjnych technologii i zrównoważonych praktyk, może pomóc zwiększyć wydajność, produktywność i rentowność przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Dzięki postępom w zakresie łączności i modernizacji gospodarstw rolnych, rolnicy mogą korzystać z nowych możliwości i przesuwać granice tego, co jest możliwe w rolnictwie.

Mam nadzieję, że spodobała Ci się moja mała wycieczka, dzięki za przeczytanie!

pl_PLPolish