Hodowla owadów, znana również jako entomokultura, rozwijająca się dziedzina dążąca do sprostania pilnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem żywności, jest symbolem innowacji w rolnictwie. Entuzjazm dla rozszerzenia tej dziedziny wynika z jej nieodłącznej zdolności do przyczynienia się do realizacji globalnych programów zrównoważonego rozwoju. Zmieniający paradygmat raport Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z 2013 r. pobudził ekspansywny rozwój zarówno w środowisku akademickim, jak i w przemyśle, przygotowując grunt pod wielkoskalową hodowlę owadów na żywność i paszę (van Huis et al., 2013). Mimo to podróż w kierunku intensywnej, komercyjnej hodowli owadów jest pełna złożoności i przeszkód, które wymagają kompleksowego zrozumienia i strategicznych rozwiązań.

Świt rolnictwa owadów: Wprowadzenie

Korzyści środowiskowe płynące z hodowli owadów są wielorakie, szczycąc się wyższą wydajnością konwersji paszy, zmniejszoną zależnością od gruntów, mniejszym zużyciem wody i niższą emisją gazów cieplarnianych. Zadziwiające jest to, że owady mogą przekształcić 2 kilogramy paszy w 1 kilogram owadziej masy, podczas gdy bydło potrzebuje 8 kilogramów paszy, aby wyprodukować podobną masę.

Ynsect: jedna z wiodących firm zajmujących się hodowlą owadów (copyright ynsect)

Wskazuje to na potencjał, jaki branża hodowli owadów posiada w zakresie sprostania wyzwaniu zrównoważonego rozwoju, przed którym stoją obecne systemy produkcji żywności.

Hodowla owadów to niewielka, ale rozwijająca się branża na całym świecie, która może zmniejszyć wpływ produkcji pasz na środowisko.
- Marie Persson

Pomimo tych przełomów środowiskowych, ekonomiczna panorama hodowli owadów ujawnia mieszany krajobraz dylematów i potencjałów specyficznych dla zrównoważonego przemysłu spożywczego w niektórych krajach. Przejawiający się przede wszystkim w wysokich kosztach kapitałowych, wzrost skali od akademickich projektów badawczych do komercyjnych przedsięwzięć przemysłowych stanowi poważne wyzwanie. Co więcej, wiele z powiązanych technologii pozostaje niesprawdzonych na dużą skalę, co wywołuje obawy wśród inwestorów, podkreślane przez pominięte kamienie milowe w tej rodzącej się branży.

Hodowla owadów może być jednym z głównych rozwiązań problemu wyżywienia rosnącej globalnej populacji.
- Arnold van Huis

Uznając te wyzwania, zachęcający jest rosnący nacisk na strategie biznesowe ukierunkowane na pomysłowość operacyjną. Automatyzacja i operacje oparte na danych są uważane za najważniejsze, a firmy takie jak FreezeM i Entocycle stoją na czele wyspecjalizowanych usług hodowlanych. Ich produkty końcowe, takie jak bogate w składniki odżywcze mączki i oleje z owadów, znajdują rynki zbytu w branży karmy dla zwierząt domowych i pasz dla zwierząt, pokazując dywersyfikację branży hodowli owadów.

Z prognozą branżową sugerującą sumę inwestycji w wysokości $1,65 miliarda, sektor hodowli owadów stanowi ekscytującą, choć zawiłą granicę dla innowacji w rolnictwie. Ponieważ branża ta równoważy skalę komercyjną z jej nieodłączną złożonością, nadal wykazuje ogromne nadzieje na pionierskie rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i ujawnia niewykorzystane rynki.

Historia entomokultury

Hodowla owadów, czyli entomokultura, to praktyka przesiąknięta historią, sięgająca diety najwcześniejszych ludzkich cywilizacji. Podczas gdy ta tradycyjna metoda wykorzystania zasobów była podstawą przez wieki w różnych kulturach, obecnie przeżywa globalne odrodzenie w zgodzie z rosnącym zaangażowaniem w zrównoważoną i wydajną produkcję białka. Dziedzina entomokultury opiera się na ogromnym podłożu z ponad 2000 gatunków owadów uznanych za nadające się do diety człowieka, a każdego roku obserwuje się poszerzanie tego katalogu na skalę komercyjną - co wskazuje na obiecujący postęp i potencjał tej zrównoważonej branży.

Musimy zacząć myśleć o owadach jako o pożywieniu. Są one doskonałym źródłem białka i musimy to wykorzystać.
- Daniella Martin

Znani autorzy, tacy jak van Huis i in., w swoim raporcie z 2013 roku wspieranym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), stwierdzili, że około 2 miliardy ludzi na całym świecie spożywa jadalne owady jako część swoich regularnych posiłków. Taka tradycja kulinarna, znana jako entomofagia, ma swoje korzenie w różnych miejscach, od Azji po Afrykę i Amerykę Łacińską. Ten poziom globalnego uczestnictwa podkreśla potężną rolę, jaką hodowla owadów ma odegrać w określaniu przyszłości praktyk rolniczych i krajobrazów politycznych. Przedstawia spojrzenie na możliwą przyszłość, w której entomokultura może być integralną częścią produkcji żywności i ochrony środowiska. Przeczytaj więcej o praktykach rolniczych.

OkresKamień milowy
Czasy starożytneOwady były częścią tradycyjnej diety w różnych kulturach na całym świecie, a historyczne odniesienia do ich spożywania można znaleźć w Biblii, starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie.
Początek XX wiekuZachodnia adopcja owadów rozpoczęła się od prymitywnych obozów, w których owady stanowiły łatwe i obfite źródło pożywienia.
1975Pierwsza farma owadów w Holandii rozpoczęła komercyjną hodowlę mączników do wykorzystania w karmie dla zwierząt domowych.
2013Raport FAO na temat potencjału owadów jako żywności i paszy przyczynił się do wzrostu zainteresowania i inwestycji w hodowlę owadów.
2018Unia Europejska zezwoliła na stosowanie owadów w paszach dla akwakultury, pobudzając rozwój sektora hodowli owadów.
Dzień dzisiejszyHodowla owadów stała się zrównoważonym rozwiązaniem dla żywności i pasz, z potencjałem w zakresie gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Kilka startupów podejmuje działania w tej dziedzinie.

Jednak postęp i potencjał entomokultury, choć znaczący, wiążą się z szeregiem wyzwań i środków regulacyjnych. Przeszkody takie jak wysokie koszty kapitałowe, obciążenie związane ze skalowaniem operacji i niepewność inwestorów stoją na drodze do płynnego rozwoju tego sektora. Istnieją jednak pozytywne oczekiwania dotyczące przekształcenia tych przeszkód w kamienie milowe dla rozwoju branży. Zachęcające zmiany w tym zakresie obejmują strategiczne sojusze z uznanymi firmami oraz zwiększony nacisk na automatyzację i metodologie oparte na danych, aby stawić czoła tym przeszkodom.

Entocycle: larwy w skrzyni (copyright Entocycle)

Potencjał drzemiący w segmencie rolnictwa opartego na owadach wymaga dogłębnego zbadania, dedykowanej dyskusji i nieprzerwanego dialogu w drodze do odpowiedzialnych środowiskowo i skutecznych systemów żywnościowych. W tym przedsięwzięciu wszystkie zainteresowane strony, w tym startupy, podmioty inwestycyjne, twórcy polityki i konsumenci, mają do odegrania zasadniczą rolę. Ponieważ segmenty przemysłu, takie jak pasza dla zwierząt i karma dla zwierząt domowych, zaczynają doceniać znaczenie białek owadzich, a zróżnicowane rynki, takie jak akwakultura, drób przydomowy, opieka zdrowotna i elektronika, zaczynają testować wody entomocultury, przyszła trajektoria hodowli owadów wygląda niezwykle obiecująco.

Pojawienie się białek owadzich w paszach dla zwierząt

Charakterystyczne trendy w przemyśle paszowym podkreślają rosnący udział białek owadzich. Tradycyjnie wykorzystywane źródła, takie jak mączka rybna, soja i zboża, ustąpiły w ostatnich latach miejsca bardziej zrównoważonym i wydajnym alternatywom. W badaniu przeprowadzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa podkreślono, że jadalne owady mają wysoką zawartość białka, co czyni je pożądaną alternatywą dla konwencjonalnych pasz dla zwierząt.

Karma dla zwierząt domowych od Ynsect (copyright ynsect)

Ta zmiana w kierunku innowacji paszowych jest widoczna w rosnącej liczbie startupów wykorzystujących potencjał owadów. Na przykład larwy muchy czarnej, bogate w białko, lipidy i minerały, stają się ważnym graczem w tym scenariuszu. Pionierzy tacy jakProtix i 'EnterraPrzesuwają granice, przekształcając odpady organiczne w bogatą w składniki odżywcze paszę, pokazując podwójną korzyść z takich praktyk - zrównoważony rozwój i rentowność.

Jak wspomniano w artykule z "ScienceDirect", zastąpienie białka mięsnego jadalnymi owadami oznacza znaczne korzyści dla środowiska. Ten zwrot w kierunku entomofagii pomaga w ochronie zasobów, obniżeniu emisji gazów cieplarnianych i zmniejszeniu zapotrzebowania na grunty orne, jednocześnie zaspokajając przewidywany wzrost zapotrzebowania na białko do 2050 roku. Publikacja przez 'Sciencedirect' Jadalne owady: Alternatywa dla związków odżywczych, funkcjonalnych i bioaktywnych

Dr Fiona L. Henriquez, badaczka z University of The West of Scotland, stwierdziła: "Biorąc pod uwagę wysoką wartość odżywczą i niewielki wpływ owadów na środowisko, stanowią one niedostatecznie wykorzystywany surowiec paszowy, który może pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na białko w paszach dla zwierząt". Podejście to jest zgodne z szerszym celem gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczyniając się do bezpieczeństwa żywnościowego i zmniejszając nasz ślad środowiskowy".

Od odpadów do bogactwa: Owady jako nawozy organiczne

Wykorzystanie owadów w gospodarce odpadami organicznymi stanowi obiecującą i zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych metod utylizacji odpadów. W szczególności wykorzystanie larw owadów oferuje znaczące korzyści w zakresie ochrony środowiska i odzyskiwania zasobów. Na przykład, larwy muchy czarnej wykazały imponujące możliwości w zakresie redukcji odpadów, gdzie szybko konsumują odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia, drastycznie zmniejszając objętość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci.

Kolejnym fascynującym aspektem hodowli owadów jest zbieranie i wykorzystywanie odchodów owadów - ich odchodów. Od dawna znane ze swojego bogactwa odżywczego, odchody owadów są cennym nawozem organicznym, pełnym pożytecznych mikroorganizmów i niezbędnych składników odżywczych dla roślin. Ich skuteczność w poprawie zdrowia gleby i produktywności upraw jest porównywalna, a często nawet lepsza od wielu konwencjonalnych nawozów.

Entocycle: muchy w pokoju z muchami (copyright Entocycle)

Weźmy na przykład pod uwagę, że owady odgrywają kluczową rolę w naszym ekosystemie. Dzikie owady, po prostu podążając za swoimi naturalnymi procesami życiowymi, rozprzestrzeniają owadzie odchody, które wzbogacają glebę. W kontrolowanym środowisku, takim jak hodowla owadów, intensyfikujemy to naturalne zjawisko, ostatecznie produkując ogromną ilość wysokiej jakości nawozu organicznego w stosunkowo krótkim czasie. Podczas gdy ta obecna praktyka przynosi zrównoważone korzyści, nadal istnieje kilka wyzwań wynikających z ograniczeń regulacyjnych. Wykorzystanie koproduktów owadów jako nawozów zależy głównie od przestrzegania przepisów krajowych i międzynarodowych.

W miarę jak badamy skuteczne sposoby walki z globalnymi wyzwaniami, takimi jak gospodarka odpadami i bezpieczeństwo żywnościowe, rola owadów przyciąga uwagę globalnych innowatorów. Korzyści dla środowiska w połączeniu z potencjałem ekonomicznym wskazują, że te maleńkie stworzenia mogą być kluczowym graczem w ewolucji naszego wykorzystania zasobów z liniowego na cyrkularny. Przekształcanie odpadów w korzystne dla rolnictwa produkty poprzez hodowlę owadów uosabia koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym - nic się nie marnuje, a zasoby są stale ponownie wykorzystywane.

Efektywność hodowli: Pionierzy i ich wkład

Aby zagłębić się w zawiłości hodowli owadów, warto przyjrzeć się bliżej firmom kształtującym tę dziedzinę, takim jak FreezeM i Entocycle. Ci pionierzy udowodnili, że możliwe jest wykorzystanie owadów w sposób przedsiębiorczy, prezentując innowacyjne i pomysłowe podejście do opracowywania zrównoważonych rozwiązań w zakresie żywności.

FreezeM zademonstrowała godne pochwały strategie hodowli owadów. Firmie tej udało się opracować przełomową technologię zamrażania, która umożliwia przechowywanie owadów przez dłuższy czas bez utraty ich wartości odżywczych. W rezultacie możliwe jest całoroczne dostarczanie zdrowego, silnego białka na bazie owadów, rozwiązując kwestię sezonowej dostępności, która nęka tradycyjne rolnictwo. FreezeM zwiększa produkcję białka owadziego poprzez dostarczanie na dużą skalę wysokowydajnych neonatów Black Soldier Fly (BSF), znanych jako PauseM, które są zatrzymane w swoim cyklu życiowym.

FreezeM: larwa wzrostowa (copyright FreezeM)

Z drugiej strony, Entocycle przyjmuje bardziej techniczne podejście do hodowli owadów, wykorzystując sztuczną inteligencję wraz z inteligentną analizą danych w celu optymalizacji procesu produkcji. Startup ten wykorzystuje larwy czarnego żołnierza do przekształcania odpadów organicznych w bogate, wysokiej jakości źródło białka, a jego przełomowe działanie jest wynikiem zrównoważenia biologii stosowanej z najnowocześniejszą technologią. Kluczowa rola operacji opartych na danych w udanym programie hodowlanym Entocycle podkreśla potencjał innowacji cyfrowych w hodowli owadów.

Ci pionierzy w sektorze niewątpliwie rzucają światło na potencjalną wydajność w branży hodowli owadów. Należy jednak zauważyć, że sektor ten jest wciąż w powijakach i jako taki, innowacje tych wczesnych użytkowników muszą zostać zweryfikowane na większą skalę, aby sprawdzić, czy wydajność można rzeczywiście osiągnąć na poziomie przemysłowym.

Niemniej jednak wkład FreezeM i Entocycle był nieoceniony dla postępu w hodowli owadów. Dzięki ambitnemu i innowacyjnemu podejściu, firmy te utorowały drogę do większej wydajności w sektorze i stworzyły silny argument za zwiększoną integracją technologii w zrównoważonym rolnictwie.

Przegląd farm owadów

W rozległej dziedzinie rolnictwa owadów pojawiło się kilku kluczowych graczy, z których każdy przyczynia się do rozwoju i innowacji w zakresie zrównoważonych i wydajnych praktyk rolniczych. Organizacje te poczyniły znaczące postępy w badaniach, postępie technologicznym i metodach produkcji i coraz częściej stają się integralnymi trybikami w globalnym sektorze rolnictwa.

FirmaLokalizacjaSpecjalizacjaKluczowy wkład
YnsectFrancjaProdukcja mącznikówOpracowanie zautomatyzowanych systemów masowej hodowli
AgriProteinRepublika Południowej AfrykiProdukcja larw muchy czarnejPrzetwarzanie odpadów na białko owadzie na dużą skalę
EntocycleZjednoczone KrólestwoProdukcja larw muchy czarnejWdrożona technologia dla zoptymalizowanych warunków hodowli
ProtixHolandiaProdukcja larw mącznika młynarka i czarnego żołnierzaPionierskie rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym
ExoStany ZjednoczoneProdukcja krykietaInnowacje w wykorzystaniu owadów w produktach spożywczych
EnviroFlightStany ZjednoczoneProdukcja larw muchy czarnejInnowacyjne techniki produkcji pasz dla zwierząt

Jeśli jesteś zainteresowany innowacyjnymi firmami białkowymi, spójrz na te: nextProtein, Vivici, Arbiom, KAŻDY.

Wysokie koszty kapitałowe: Główna przeszkoda w rolnictwie owadzim

Chociaż nie można zaprzeczyć, że hodowla owadów staje się bardziej zrównoważoną alternatywą dla tradycyjnej hodowli zwierząt, nie jest ona pozbawiona wyzwań. Jednym z najważniejszych wyzwań są wysokie koszty kapitałowe związane z tą branżą. Przedsiębiorstwa zaangażowane w rozwój hodowli owadów często borykają się ze znacznymi kosztami początkowymi, co wymaga znacznego kapitału inwestycyjnego.

Startupy zajmujące się hodowlą owadów zazwyczaj wyznaczają ambitne cele, dążąc do szybkiego skalowania. Często wiąże się to jednak ze znacznymi nakładami kapitałowymi na rozwój infrastruktury, zakup zaawansowanego sprzętu i utrzymanie wymagań operacyjnych. W połączeniu z wysokimi kosztami utrzymania i eksploatacji, obciążenie finansowe może być znaczne, co czyni przedsięwzięcie ryzykownym i mniej atrakcyjnym dla ostrożnych inwestorów.

Próby sfinansowania tych dużych projektów inwestycyjnych stają się coraz trudniejsze ze względu na wysokie koszty kapitałowe. Przyspieszenie projektów hodowli owadów wymaga nie tylko znacznego finansowania, ale także poziomu zaufania inwestorów, który może być trudny do zapewnienia w świetle nieosiągniętych kamieni milowych i ryzyka technologicznego. Pomimo zainwestowania ponad $1,65 miliarda euro w całym sektorze, obawy inwestorów pozostają palącą kwestią.

Sytuację dodatkowo komplikują potencjalne problemy ze skalowalnością. Założenia przyjęte na mniejszą skalę często nie sprawdzają się, gdy są stosowane na większą skalę, dodając kolejne warstwy złożoności i ryzyka, z którymi wielu inwestorów może nie chcieć się zmierzyć. Często wymaga to strategicznego przemyślenia konwencjonalnych modeli biznesowych w celu uwzględnienia tych realiów, wprowadzając rozważania na temat partnerstw i wspólnych przedsięwzięć jako sposobu na ograniczenie ryzyka i dzielenie się zasobami.

Podsumowując, podczas gdy obietnice związane z rolnictwem owadzim są dalekosiężne i przekonujące - od poprawy zrównoważonego rozwoju po innowacyjne oferty produktów - pokonanie wysokich kosztów kapitałowych stanowi ogromne wyzwanie. Nie jest to tylko przeszkoda ekonomiczna, ale także imperatyw ewolucji branży, testujący odporność i innowacyjność jej podmiotów, gdy poruszają się po skomplikowanym labiryncie kwestii finansowych, technologicznych i skalowania, aby zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość.

Jak założyć farmę owadów: Przewodnik krok po kroku

Zanurzenie się w świat hodowli owadów może początkowo wydawać się zniechęcające, ale dzięki kompleksowym badaniom i dogłębnemu zrozumieniu tego sektora może mieć obiecujący potencjał.

Na początek poniższe kroki mogą służyć jako pomocne wskazówki:

  1. Zrozumienie rynku: Rozpocznij od kompleksowych badań dotyczących aktualnych trendów rynkowych, potencjalnych odbiorców docelowych i możliwości gatunków owadów, które planujesz hodować. Według raportu sporządzonego przez Skrupulatne badaniaOczekuje się, że globalny rynek owadów jadalnych wzrośnie przy CAGR na poziomie 23,8% w latach 2019-2025, osiągając $1,53 mld do 2025 r., głównie ze względu na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na wysokiej jakości białko i zrównoważone środowiskowo źródła żywności.
  2. Mądrze inwestuj: Odpowiednie inwestycje mają kluczowe znaczenie dla pozyskania niezbędnych narzędzi do hodowli, zbioru, przetwarzania i pakowania. Równoważenie opłacalności i jakości jest najważniejsze, ponieważ wybór warunków hodowli i diety będzie dyktował zdrowie i liczebność populacji owadów. Wykorzystanie automatyzacji tych procesów może prowadzić do znacznego obniżenia kosztów pracy.
  3. Zgodność z przepisami: Hodowla owadów, podobnie jak inne praktyki rolnicze, podlega regulacjom prawnym. Regularnie zapoznawaj się z najnowszymi przepisami, aby uniknąć wszelkich przeciwności prawnych.
  4. Efektywne zarządzanie operacjami: Stały nadzór i zarządzanie warunkami hodowli ma kluczowe znaczenie - temperatura, wilgotność, zasoby itp. W przypadku ograniczeń zasobów należy rozważyć współpracę z uznanymi graczami w branży, takimi jak Tyson i ADM, być może poprzez partnerstwa strategiczne, wspólne przedsięwzięcia lub przyjęcie modeli franczyzowych.
  5. Marketing strategiczny: Pamiętaj, że marketing strategiczny może przekształcić wyzwania w szanse. Rośnie popularność białek owadzich w różnych sektorach - od bycia alternatywnym źródłem białka w paszy dla zwierząt, karmie dla zwierząt domowych po zastosowania w akwakulturze, drobiu przydomowym, opiece zdrowotnej i elektronice, jak donosi Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Właściwe pozycjonowanie produktu pozwoli ci wykorzystać tak różnorodne możliwości.

Źródła: skrupulatne badania, FAO

Podczas gdy droga do założenia przedsiębiorstwa zajmującego się hodowlą owadów wymaga równego zrozumienia biologii i inżynierii, obiecuje również ogromny potencjał. Sukces będzie w dużej mierze zależał od zdolności adaptacyjnych i odporności startupu na wyzwania, które pojawią się po drodze.

Zrozumienie wyzwań i możliwości związanych z Insect AG

Skalowanie hodowli owadów jest znaczącą przeszkodą, stanowiącą wiele wyzwań dla startupów działających w tym niszowym sektorze. Wysokie koszty kapitałowe związane z operacjami na dużą skalę często odstraszają potencjalnych inwestorów, stanowiąc zagrożenie dla ekspansji sektora. Jak ujawniło Centrum Zrównoważonego Rozwoju Środowiska poprzez Hodowlę Owadów (CEIF), przedsięwzięcie było obarczone nieosiągniętymi kamieniami milowymi, prawdopodobnie wynikającymi z braku wiedzy sektorowej i zawiłości związanych ze zrównoważoną hodowlą owadów na żywność.

Wyzwania związane ze zwiększeniem skali rolnictwa owadów

Kwestię ekspansji dodatkowo pogarsza presja na szybkie skalowanie. Wiele startupów ulega pokusie szybkiego wzrostu tylko po to, by zdać sobie sprawę, że ich założenia na małą skalę znacznie różnią się od założeń na większą skalę. Może to nieuchronnie prowadzić do niepowodzeń operacyjnych, hamując wzrost i powodując znaczne straty finansowe. Aby przez to przejść, przedsiębiorcy muszą starannie zrównoważyć biologiczny aspekt hodowli owadów z umiejętnościami inżynieryjnymi, aby zapewnić płynne zwiększenie skali.

Nieoczekiwane wyzwania czają się również w postaci niespójności produkcji i niskich wolumenów produkcji, o czym donosi badanie przeprowadzone w Ameryce Północnej. Niespójności te mogą wynikać z wielu czynników, w tym ze złożonego zadania polegającego na przepakowywaniu odpadów organicznych pochodzących od konsumentów na paszę dla owadów na dużą skalę. Takie wyzwania są potęgowane przez nadrzędne ograniczenia regulacyjne dotyczące wykorzystywania odpadów organicznych jako paszy dla owadów.

Obrazy: Protix oferuje najwyższej jakości produkty na bazie owadów do żywienia zwierząt i rolnictwa, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i zdrowie. ProteinX to mączka z białka owadów, idealna do karmy dla zwierząt domowych i ryb, o zrównoważonym profilu składników odżywczych i właściwościach hipoalergicznych. LipidX, olej z owadów, jest bogaty w średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, wspierające młode zwierzęta i zdrowie mózgu. PureeX to świeże mięso owadów do apetycznej karmy dla zwierząt domowych, a Flytilizer to wszechstronny nawóz na bazie owadów. Protix dostarcza również wysokiej jakości jaja Black Soldier Fly i oferuje OERei™, który produkuje smaczniejsze, bardziej naturalne jaja, zachęcając kury do naturalnych zachowań. (copyright Protix)

W świetle tych wyzwań, droga do wzrostu wydaje się być wybrukowana ścisłą współpracą między wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami na mniejszą skalę, takimi jak szkółki, biokonwersja i centra przetwórcze. Operacje te, prowadzone na dużym obszarze geograficznym, mogą okazać się korzystne w eksperymentowaniu z różnymi metodami produkcji i wspieraniu innowacji, pomagając sektorowi rozwijać się w sposób holistyczny.

Wreszcie, należy pamiętać, że znaczące przełomy w hodowli owadów, podobnie jak w innych dziedzinach rolnictwa, wynikają z odporności i wytrwałych poszukiwań. Hodowla owadów znajduje się w początkowej fazie rozwoju, a przedsiębiorstwa w tej dziedzinie muszą pozostać zaangażowane i niezachwiane w obliczu niepowodzeń, uczyć się na porażkach i stale wprowadzać innowacje w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Możliwości w hodowli owadów

Potencjalne możliwości rynkowe dla hodowli owadów obejmują szereg sektorów i zastosowań. Najbardziej bezpośrednie z tych możliwości dotyczą paszy dla zwierząt i karmy dla zwierząt domowych. Zapotrzebowanie na zrównoważone, pożywne opcje rośnie, co stanowi lukratywną okazję dla hodowli owadów.

Jeśli chodzi o całkowity rynek adresowalny, szacunki sugerują, że ponad $1,65 miliarda zostało już zainwestowane w ten sektor na całym świecie. Liczba ta stanowi jednak tylko zarys potencjalnej wartości, którą można odblokować. Globalny rynek pasz dla zwierząt, jedna z potencjalnych dróg dla białek pochodzenia owadziego, jest wart ponad $400 miliardów rocznie. Biorąc pod uwagę presję na tradycyjne zasoby i rosnący nacisk na zrównoważony rozwój, hodowla owadów może potencjalnie zająć znaczną część tego rynku.

produkty b2c exoprotein (copyright exoprotein)

Dla firm, które chcą zaistnieć w tej branży, najskuteczniejsze może być podejście wertykalne. Obejmowałoby to nadzorowanie każdego aspektu procesu produkcyjnego - od hodowli i chowu owadów po przetwarzanie i dystrybucję powstałych produktów. W szczególności firmy mogłyby stworzyć niszę w określonych sektorach, takich jak akwakultura lub pasza dla drobiu, gdzie zapotrzebowanie na zrównoważoną paszę wysokiej jakości jest szczególnie wysokie.

Co więcej, dywersyfikacja na nowe rynki może zaoferować dodatkowe możliwości. Opieka zdrowotna, kosmeceutyki i elektronika to tylko niektóre z sektorów, w których produkty pochodzące od owadów mogą znaleźć nieoczekiwane zastosowania. Na przykład chitozan, pochodzący z egzoszkieletów owadów, ma potencjalne zastosowanie w gojeniu ran, dostarczaniu leków i uzdatnianiu wody. Podobnie enzymy pochodzące od owadów mogą odgrywać kluczową rolę w recyklingu odpadów elektronicznych. W związku z tym gracze, którzy są w stanie wykorzystać szeroki zakres możliwości rynkowych, jednocześnie zarządzając złożonością hodowli owadów, są w stanie czerpać znaczne korzyści z tej rodzącej się, ale obiecującej branży.

Badanie rosnącego zainteresowania rolnictwem owadzim: Nigeria, Kamerun, Singapur

Przyjrzeliśmy się trendom wyszukiwania z ostatnich 12 miesięcy: Niedawny wzrost globalnego zainteresowania rolnictwem owadzim, w szczególności w Nigeria, Kamerun, Singapur, Austriaoraz Nowa Zelandiamożna przypisać wzajemnie powiązanym aspektom zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywnościowego i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Owady stanowią zrównoważoną alternatywę dla produkcji białka zarówno w diecie ludzi, jak i zwierząt. Wpływ hodowli owadów na środowisko jest znacznie mniejszy niż tradycyjnej produkcji zwierzęcej, ponieważ wymaga ona mniej zasobów, takich jak ziemia, woda i energia. W ramach godnej uwagi zmiany w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, odpady organiczne są przekształcane w cenne źródła białka dzięki muchom czarnym żołnierzom i innym owadom, wraz z potencjałem łagodzenia innych problemów środowiskowych (Earth.Org) (Yahoo News - Najnowsze wiadomości i nagłówki) (futr singapur).

Tymczasem w Nigerii drobni hodowcy ryb zdają sobie sprawę z potencjału larw owadów jako bardziej zrównoważonej i opłacalnej alternatywy dla tradycyjnej paszy dla ryb. Nieporęczne koszty konwencjonalnej mączki rybnej skłoniły do poszukiwania innych opcji, a włączenie owadów do operacji hodowli ryb wykazało potencjał wzmocnienia produkcji i lokalnych źródeł utrzymania (Laboratorium innowacji Feed the Future dla ryb).

W Singapurze rozwijający się przemysł hodowli owadów nie koncentruje się wyłącznie na produkcji białka, ale także bada perspektywy jadalnych owadów w diecie człowieka. Solidne wsparcie administracyjne dla tej rozwijającej się branży ułatwia firmom badania nad innowacyjnymi zastosowaniami, takimi jak biomateriały i nowe sposoby produkcji żywności, sprzyjając w ten sposób dalszej ekspansji przemysłu (CNA).

Rosnące międzynarodowe zainteresowanie hodowlą owadów można powiązać z rosnącym uznaniem owadów jako źródła białka, które jest nie tylko zrównoważone i przyjazne dla środowiska, ale także odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i wspieraniu innowacyjnych możliwości biznesowych.

pl_PLPolish