Chế độ xem nghiêng của SlantRange

SlantView của slantRange là phần mềm nông nghiệp được thiết kế để xử lý hình ảnh đa quang phổ thu được từ máy bay không người lái hoặc các cảm biến khác.

Mô tả

SlantView-Một phần mềm nông nghiệp

SlantRange đang nghiên cứu lĩnh vực hình ảnh quang phổ để ứng dụng trong nông nghiệp. Hình ảnh quang phổ hoặc siêu phổ, cung cấp hình ảnh kỹ thuật số với nhiều thông tin màu sắc hơn cho mỗi pixel so với mắt người hoặc máy ảnh thông thường. Với sự ra đời của máy bay không người lái và hệ thống trí tuệ cung cấp năng lượng cho chúng, hình ảnh quang phổ trở thành một công cụ mạnh mẽ để thu thập dữ liệu hình ảnh và xử lý dữ liệu nhanh hơn. Phần mềm SlantView của SlantRange được thiết kế để xử lý dữ liệu nhanh hơn bốn lần so với phần mềm truyền thống.

Khả năng phần mềm SlantRange

Với các kỹ thuật thị giác máy tính hiện đại, SlantView cung cấp thông tin như kích thước cây trồng, sự phát triển của cỏ dại, khảo sát sức khỏe và có thể được sử dụng để khảo sát thực địa cụ thể hoặc hoàn chỉnh dựa trên yêu cầu riêng lẻ. Hơn nữa, rò rỉ trong hệ thống tưới tiêu hoặc các khu vực bị căng thẳng (mức độ diệp lục thực vật và các đặc tính khác thay đổi khi bị căng thẳng) do nhiễm trùng có thể được phát hiện bằng phần mềm.

Hơn nữa, Internet có thể không truy cập được ở một số khu vực và do đó việc tải dữ liệu lên đám mây có thể tốn kém. Tuy nhiên, dữ liệu có thể được xử lý trong phần mềm mà không cần kết nối mạng, chỉ cần thu thập dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu ngay tại hiện trường.

SlantView là một sản phẩm tiện dụng tuyệt vời dành cho người nông dân và chắc chắn có thể giúp cải thiện hiệu quả và năng suất làm việc.

 

viVietnamese