Αποτύπωμα & Όροι Χρήσης


Johannes κατά OIfers, agtecher.com
Saint Germain 16190 Poullignac Γαλλία

Email: info (at) agtecher Ιστότοπος: www.agtecher.com

Διευθυντής έκδοσης: Johannes v. OIfers, blog agtecher

Φιλοξενία ιστότοπου: Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Βερολίνο
Τηλέφωνο: +49(0)303001460

En vertu de l'article 14, al. 1 du règlement européen n° 524/2013 du 21 Mai 2013 Relatif au RELC, la Commission Européenne met à la disposition des consommateurs une plateforme en ligne de règlement des litiges διαθέσιμο στη διεύθυνση cette: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Όροι χρήσης Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται την πλήρη και πλήρη αποδοχή των γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορίες Οι πληροφορίες και τα έγγραφα στον ιστότοπο παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς να είναι εξαντλητικά και δεν μπορούν να φέρουν την ευθύνη του ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβαση στον ιστότοπο.

Διαδραστικότητα
Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να δημοσιεύουν περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο σε ειδικές περιοχές (π.χ. μέσω σχολίων). Το αναρτημένο περιεχόμενο παραμένει ευθύνη των δημιουργών του, οι οποίοι αναλαμβάνουν πλήρως τη νομική ευθύνη για αυτό.

Ωστόσο, ο κάτοχος του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αιτιολόγηση οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται από χρήστες και δεν συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας του ιστότοπου ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Πνευματική ιδιοκτησία
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα στοιχεία που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο (κείμενα, εικόνες, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, ήχοι, λογισμικό κ.λπ.) παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία των δημιουργών τους, όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα χρήσης.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση ή προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από τον δημιουργό.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θεωρείται παραβίαση και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομικής αγωγής.

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που αναπαράγονται στον ιστότοπο κατοχυρώνονται από τις εταιρείες που τα κατέχουν.

Συνδέσεις
Εξερχόμενοι σύνδεσμοι: Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου αποποιείται κάθε ευθύνης και δεν δεσμεύεται από την αναφορά πόρων τρίτων στο Διαδίκτυο μέσω υπερσυνδέσμων, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τη συνάφειά τους.

Εισερχόμενοι σύνδεσμοι: Ο κάτοχος του ιστότοπου εξουσιοδοτεί τους υπερσυνδέσμους σε οποιαδήποτε από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση ότι ανοίγουν νέο παράθυρο και παρουσιάζονται ξεκάθαρα για να αποφευχθούν:

  • κάθε κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του ιστότοπου που παραθέτει και του κατόχου του ιστότοπου
  • καθώς και οποιαδήποτε μεροληπτική παρουσίαση ή αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αφαίρεση ενός συνδέσμου εάν πιστεύει ότι ο ιστότοπος προέλευσης δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν.

Εμπιστευτικότητα
Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν υποβάλλοντας γραπτό και υπογεγραμμένο αίτημα, συνοδευόμενο από αποδεικτικό ταυτότητας.

Ο ιστότοπος δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες και δεν υπόκειται σε δήλωση στο CNIL (αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του GDPR).

elGreek