Afdruk & Gebruiksvoorwaarden


Johannes v. OIfers, agtecher.com
Saint Germain 16190 Poullignac Frankrijk

E-mail: info (at) agtecher Website: www.agtecher.com

Publicatiedirecteur: Johannes v. OIfers, agtecher blog

Hosting van de website: Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlijn.
Telefoon: +49(0)303001460

En vertu de l'article 14, al. 1 du règlement européen n° 524/2013 du 21 mai 2013 relatif au RELC, la Commission européenne met à la disposition des consommateurs une plateforme en ligne de règlement des litiges disponible à cette adresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Gebruiksvoorwaarden Het gebruik van deze website impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld.

Informatie De informatie en documenten op de site worden louter ter informatie verstrekt, zonder volledig te zijn.

De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot de site.

Interactiviteit
Gebruikers van de site kunnen inhoud die op de site verschijnt in speciale gebieden plaatsen (bijvoorbeeld door middel van commentaar). De geplaatste inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de auteurs, die de juridische verantwoordelijkheid ervoor volledig op zich nemen.

De eigenaar van de site behoudt zich echter het recht voor om zonder kennisgeving en zonder rechtvaardiging door gebruikers geplaatste inhoud te verwijderen die niet in overeenstemming is met de ethische code van de site of de toepasselijke wetgeving.

Intellectueel eigendom
Tenzij anders vermeld, blijven alle op de site toegankelijke elementen (teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software, enz.) het exclusieve eigendom van hun auteurs, met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of van de elementen die hij bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en kan aanleiding geven tot gerechtelijke stappen.

De handelsmerken en logo's die op de site staan, zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

Links
Uitgaande links: De eigenaar van de site wijst elke verantwoordelijkheid af en is niet gebonden door het verwijzen naar bronnen van derden op het internet via hyperlinks, zowel wat betreft hun inhoud als hun relevantie.

Inkomende links: De eigenaar van de site staat hyperlinks naar alle pagina's van deze site toe, op voorwaarde dat ze een nieuw venster openen en ondubbelzinnig worden gepresenteerd om te vermijden:

  • elk risico van verwarring tussen de citerende site en de eigenaar van de site
  • alsmede elke bevooroordeelde presentatie, of in strijd met de toepasselijke wetgeving.

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een link te vragen indien hij van mening is dat de bronsite niet voldoet aan de hierin gedefinieerde regels.

Vertrouwelijkheid
Elke gebruiker heeft het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de hem betreffende persoonsgegevens door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een identiteitsbewijs.

De site verzamelt geen persoonsgegevens en is niet onderworpen aan aangifte bij de CNIL (vervangen door de bepalingen van de GDPR).

nl_NLDutch