അതിനാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകാലമായി അൽപ്പം നിഷ്‌ക്രിയരായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൃഷിയിടം പുനഃക്രമീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു - അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് ഓരോ കർഷകനും അറിയാം. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫോടനവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു.

എന്താണ് അഗ്ടെക്

അഗ്രിക്കൾച്ചർ ടെക്‌നോളജി എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത് അഗ്‌ടെക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാർഷിക വ്യവസായത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം. കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം കൃത്യമായ കൃഷി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സെൻസറുകൾ ഒപ്പം ഡാറ്റ വിശകലനം വിള വിളവ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ. മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം സുസ്ഥിരത ഒപ്പം കാര്യക്ഷമത വിള നിരീക്ഷണത്തിനായി ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ പുതിയ സസ്യ ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാർഷിക രീതികൾ. ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗവും Agtech-ന് പരാമർശിക്കാനാകും. മൊത്തത്തിൽ, ആഗ്‌ടെക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളും പുതുമകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാർഷിക വ്യവസായത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.

കാർഷിക റോബോട്ടിക്സ് എന്താണ്? 

അഗ്രികൾച്ചറൽ റോബോട്ടിക്‌സ്, അഗ്രിബോട്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, കാർഷിക വ്യവസായത്തിലെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളാണ്. ഈ ടാസ്ക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടാം വിളകൾ നടുക, നനയ്ക്കുക, കള പറിക്കുക, വിളവെടുക്കുക, അതുപോലെ വിളകളുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കുകയും മനുഷ്യ തൊഴിലാളികൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കാർഷിക റോബോട്ടിക്‌സിന് കഴിയും കാര്യക്ഷമതയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുക കാർഷിക വ്യവസായത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ-ഇന്റൻസീവ് ജോലികളുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു. കാർഷിക റോബോട്ടിക്‌സിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ സെൻസറുകളും മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കളകളെ തിരിച്ചറിയാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് വീഡറുകൾ, മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴുത്ത പഴങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഗ്രിപ്പിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട് പിക്കറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അഗ്രികൾച്ചറൽ റോബോട്ടിക്സ് അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്, സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വിപുലീകരിക്കാൻ തുടരുകയാണ്.

റോബോട്ടുകൾക്ക് സഹായിക്കാനാകും കള പരിപാലനവും നാശവും കൃഷിയിൽ, വിളകളിൽ നിന്ന് കളകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമായി വിപുലമായ സെൻസറുകളും മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില റോബോട്ടിക് വീഡറുകൾ വിളകളും കളകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന ക്യാമറകളും മറ്റ് സെൻസറുകളും കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. റോബോട്ട് ഒരു കളയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുകയോ ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത കളനാശിനി സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുകയോ പോലുള്ള വിവിധ രീതികൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കാം.

റോബോട്ടിക് കളകൾ പരമ്പരാഗത കള പരിപാലന രീതികളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമാണ്, അതായത് കൈകൊണ്ട് കളകൾ നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുതപ്പ് കളനാശിനി സ്പ്രേകൾ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രത്യേക കളകളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിനും വിളകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താതിരിക്കുന്നതിനും റോബോട്ടുകൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, അവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളനാശിനികളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും വിളയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. കൂടാതെ, റോബോട്ടുകൾക്ക് തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും, വിശ്രമമോ ഇടവേളകളോ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ, വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയും.

മൊത്തത്തിൽ, വിളകളിൽ നിന്ന് കളകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതും കാര്യക്ഷമവുമായ മാർഗ്ഗം നൽകിക്കൊണ്ട് കൃഷിയിലെ കള പരിപാലനത്തിലും നാശത്തിലും സഹായിക്കുന്നതിൽ റോബോട്ടുകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. ഇത് വിളകളുടെ വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൃഷിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.

ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകൾ 

നിലവിൽ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകളുടെ വികസനത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരമ്പരാഗത ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാക്ടറുകൾ പോലെ അവ ഇപ്പോഴും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അവ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ലഭ്യമാവുകയാണ്. ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കമ്പനികൾ ജോൺ ഡിയർ, ന്യൂ ഹോളണ്ട്, ഫെൻഡ്, നിലവിൽ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. സ്മാർട് ട്രാക്ടർ പദ്ധതി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് മൊണാർക്ക്.

മൊണാർക്ക് സ്മാർട്ട് ട്രാക്ടർ 634

ഒരു ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറിന്റെ വില, ട്രാക്ടറിന്റെ വലിപ്പവും കഴിവുകളും, ബ്രാൻഡും മോഡലും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. പൊതുവേ, ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകൾക്ക് അവയുടെ ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എതിരാളികളേക്കാൾ വില കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകൾ ഉള്ളതിനാൽ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കൂടാതെ ഉദ്വമനം ഉണ്ടാക്കരുത്, അവർക്ക് കഴിയും കർഷകരുടെ പണം ലാഭിക്കുക മുകളില് ദീർഘകാല.

ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാക്ടറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിമിതമായ പരിധിയും ശക്തിയുമാണ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകളുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. വൈദ്യുത ട്രാക്ടറുകൾ വൈദ്യുതിക്കായി ബാറ്ററികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ, റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ. വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ ഭാരിച്ച ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതോ ആയ കർഷകർക്ക് ഇത് വെല്ലുവിളിയാകും. കൂടാതെ, ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാക്ടറുകളെപ്പോലെ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകൾ ഇതുവരെ ശക്തമല്ല, ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

മൊത്തത്തിൽ, ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകളുടെ വികസനം ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്, പക്ഷേ അവ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ലഭ്യമാവുകയാണ്. ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയും ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകളുടെ വില കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, കാർഷിക വ്യവസായത്തിൽ അവ കൂടുതൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കാർഷിക ഡ്രോണുകൾ 

അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡ്രോണുകൾ, എജി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഡ്രോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിബോട്ടുകൾ, കാർഷിക വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡ്രോണുകളാണ്. ഈ ഡ്രോണുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സെൻസറുകളും മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും കാർഷിക ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനും ജോലികൾ ചെയ്യാനും ഇത് അവരെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ജോലികൾക്കായി കാർഷിക ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിള നിരീക്ഷണം, മണ്ണ് വിശകലനം, ജലസേചന പരിപാലനം, ഒപ്പം കീട നിയന്ത്രണം. ഉദാഹരണത്തിന്, പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ അളക്കാൻ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിളകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ചെടിയുടെ ഉയരം, ഇലകളുടെ വിസ്തീർണ്ണം, ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളടക്കം. വിളകളുടെ വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കർഷകരെ അവരുടെ ജലസേചനവും വളപ്രയോഗവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡാറ്റ സഹായിക്കും. കീടനാശിനികളോ മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളോ ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത രീതിയിൽ തളിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപേക്ഷയുടെ കൃത്യത.

മൊത്തത്തിൽ, കാർഷിക വ്യവസായത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും സുസ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ് കാർഷിക ഡ്രോണുകൾ. ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും അവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും. വിളവെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൃഷിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

ആധുനിക കൃഷിയെ എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സഹായിക്കും

ആധുനിക കൃഷിയെ പല തരത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, കാർഷിക സോഫ്റ്റ്വെയർ നിയന്ത്രിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം വിളകളുടെ ആരോഗ്യം, മണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥാ രീതികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ. ഈ ഡാറ്റ കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതുപോലുള്ള കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കും നടുക, നനയ്ക്കുക, കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കുക.

ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ കാർഷിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഉപയോഗിക്കാം ടാസ്‌ക്കുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക, ഇൻവെന്ററി കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ചെലവുകൾ ട്രാക്കുചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ഫാം മാനേജ്‌മെന്റ് രീതികൾ. കർഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

കൂടാതെ, കാർഷിക വ്യവസായത്തിനുള്ളിലെ ആശയവിനിമയവും സഹകരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാർഷിക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, കർഷകരെ കാർഷിക വിദഗ്ധരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാം കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഥവാ വിപുലീകരണ ഏജന്റുകൾ, ആർക്കാണ് വിലയേറിയ ഉപദേശവും പിന്തുണയും നൽകാൻ കഴിയുക. കർഷകരെ വാങ്ങുന്നവരുമായും വിൽക്കുന്നവരുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കാനാകും, ഇത് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ വിപണി കണ്ടെത്താനും അവരുടെ ഫാമുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇൻപുട്ടുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ, കർഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവരുടെ വിളകൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും നൽകിക്കൊണ്ട് ആധുനിക കൃഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

എന്ത് സെൻസറുകൾ പ്രസക്തമാണ്? 

കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പ്രസക്തമായ നിരവധി സെൻസറുകൾ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ നിർദ്ദിഷ്ട ആപ്ലിക്കേഷനെയും കർഷകന്റെ ആവശ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ചില കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • താപനില ഒരു വയലിലെ വായു, മണ്ണ്, ജലം എന്നിവയുടെ താപനിലയും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വിളകളുടെയോ കന്നുകാലികളുടെയോ താപനില നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സെൻസറുകൾ.
 • ഈർപ്പം ഒരു വയലിലെ മണ്ണ്, ചെടികൾ, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഈർപ്പം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ. ജലസേചന രീതികൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും വെള്ളം പാഴാകുന്നത് തടയാനും ഇത് കർഷകരെ സഹായിക്കും.
 • വെളിച്ചം ഒരു ഫീൽഡിലെ പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രതയും സ്പെക്ട്രവും അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ. ഇത് കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളകളുടെ പ്രകാശ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും അവരുടെ വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.
 • സമ്മർദ്ദം ജലമോ കീടനാശിനികളോ പോലുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുടെ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ വിളകളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അപേക്ഷാ നിരക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും മാലിന്യം കുറയ്ക്കാനും ഇത് കർഷകരെ സഹായിക്കും.
 • രാസവസ്തു ഒരു വയലിലെ മണ്ണിലോ വെള്ളത്തിലോ രാസവളങ്ങളോ കീടനാശിനികളോ പോലുള്ള പ്രത്യേക രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സെൻസറുകൾ. ഈ രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും അവ സുരക്ഷിതമായ തലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് കർഷകരെ സഹായിക്കും.

മൊത്തത്തിൽ, കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ സെൻസറുകൾ കർഷകന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളെയും ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. വ്യത്യസ്ത സെൻസറുകളുടെ സംയോജനം ഉപയോഗിച്ച്, കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളകളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വയലുകളിലെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും അവരെ സഹായിക്കും.

ജലസേചനം 

കർഷകരെ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും നൽകി കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ജലസേചന പരിപാലനത്തിന് സാങ്കേതിക വിദ്യ സഹായിക്കും അവരുടെ ജല ഉപയോഗം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക. നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സെൻസറുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം ഈർപ്പം മണ്ണിന്റെയും ചെടികളുടെയും ഉള്ളടക്കം, കൂടാതെ ഈ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാനും ജലസേചനത്തിനുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകാനും കഴിയുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ.

പല രാജ്യങ്ങളിലും ജലസേചന പരിപാലനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പരിമിതമായ ജലസ്രോതസ്സുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബാഷ്പീകരണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ, കൃഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനും ജലസേചന പരിപാലനം നിർണായകമാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജലസേചന പരിപാലനം പ്രധാനമാണ് കാലിഫോർണിയ, വരൾച്ചയും ജലക്ഷാമവും സാധാരണമാണ്.

ജലസേചന പരിപാലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, കർഷകർക്ക് ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും ജലസേചന സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. ജലസ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിയുടെ സുസ്ഥിരത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ, ജലസേചന രീതികൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളകളുടെ ആരോഗ്യവും ഉൽപാദനക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, അത് അവരുടെ വിളവും ലാഭവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

എടുത്തു പറയേണ്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ

ഓട്ടോണമസ്, ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • സ്വയംഭരണവസ്തുക്കൾ, വിവിധ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വയംഭരണവും ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നു.
 • റാന്റിസോ, വിളകളിൽ കീടനാശിനികളും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഇരുമ്പ് കാള, വിളകൾ വളർത്തുന്നതിനും വിളവെടുക്കുന്നതിനും റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വയംഭരണ ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെല്ലാം സ്വയംഭരണ, ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടറുകളുടെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെടാം. പൊതുവേ, മനുഷ്യാധ്വാനത്തിന്റെയും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെയും ആവശ്യകത കുറച്ചുകൊണ്ട് കാർഷിക വ്യവസായത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും സുസ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങളില്ലാതെ പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. ഓരോ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനും അതിന്റേതായ സവിശേഷമായ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഒരു പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചത് കർഷകന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളെയും മുൻഗണനകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഏതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിശദമായി ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് മൂല്യവത്താണ്.

വൈവിധ്യമാർന്ന നൂതനാശയങ്ങളിലും സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് രസകരമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആഗ്‌ടെക് രംഗത്ത് ഉണ്ട്. രസകരമായ ആഗ്‌ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ഇൻഡിഗോ എജി, വിളകളുടെ ആരോഗ്യവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സൂക്ഷ്മജീവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.
 • എയറോഫാമുകൾ, നഗര പരിതസ്ഥിതികളിൽ വിളകൾ വളർത്തുന്നതിന് കൃത്രിമ ലൈറ്റിംഗും ഹൈഡ്രോപോണിക്സും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലംബ കാർഷിക സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.
 • വൈറ്റൽ ഫീൽഡുകൾ, ഷെഡ്യൂളിംഗ്, ഇൻവെന്ററി മാനേജ്‌മെന്റ്, ചെലവ് ട്രാക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ടാസ്‌ക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ, കർഷകരെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
 • തരാനിസ്, വിള നിരീക്ഷണത്തിനും കീടനിയന്ത്രണത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഡ്രോണുകളും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ആഗ്‌ടെക് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി രസകരമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണിത്. കാർഷിക വ്യവസായത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, സുസ്ഥിരത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മറ്റ് നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ 2022-ന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു!

ml_INMalayalam