We zijn een tijdje niet actief geweest, we hadden het druk met het herstructureren van onze eigen boerderij - elke boer weet wat dat betekent. Dus hier zijn we weer met een knaller.

Wat is Agtech

Agtech, kort voor landbouwtechnologie, verwijst naar de gebruik van technologie in de landbouwindustrie. Dit kan het gebruik van technologie omvatten om de productiviteit van de landbouw te verbeteren, zoals Precisie landbouw technieken die gebruikmaken van sensoren En gegevensanalyse om gewasopbrengsten te optimaliseren. Het kan ook het gebruik van technologie omvatten om de opbrengst van gewassen te verbeteren. duurzaamheid En efficiëntie van landbouwpraktijken, zoals het gebruik van drones voor gewasbewaking of de ontwikkeling van nieuwe plantenvariëteiten door middel van genetische manipulatie. Agtech kan ook verwijzen naar het gebruik van technologie in de voedselvoorzieningsketen, zoals het gebruik van blockchaintechnologie om de herkomst van voedselproducten te traceren. Over het geheel genomen omvat agtech een breed scala aan technologieën en innovaties die worden gebruikt om de landbouwindustrie transformeren.

Wat is landbouwrobotica? 

Landbouwrobots, ook bekend als agribots, zijn robots die ontworpen zijn om taken uit te voeren in de landbouwindustrie. Deze taken kunnen het volgende omvatten gewassen planten, water geven, wieden en oogsten, evenals het monitoren van de gezondheid van gewassen en het uitvoeren van andere taken die normaal gesproken door mensen worden gedaan. Landbouwrobotica kan efficiëntie en productiviteit verbeteren in de landbouwindustrie en vermindert de behoefte aan arbeidsintensieve taken. Enkele voorbeelden van landbouwrobotica zijn robotische onkruidverdelgers, die sensoren en algoritmes voor machinaal leren gebruiken om onkruid uit gewassen te identificeren en te verwijderen, en robotische fruitplukkers, die gespecialiseerde grijpmechanismen gebruiken om rijp fruit voorzichtig van bomen te plukken. Landbouwrobotica is een snel groeiend gebied en nieuwe innovaties in de technologie blijven de mogelijkheden van deze machines uitbreiden.

Robots kunnen helpen met beheer en vernietiging van onkruid in de landbouw door geavanceerde sensoren en algoritmes voor machinaal leren te gebruiken om onkruid van gewassen te identificeren en te verwijderen. Sommige robotmaaiers zijn bijvoorbeeld uitgerust met camera's en andere sensoren waarmee ze het verschil tussen gewassen en onkruid kunnen detecteren. Zodra de robot een onkruid heeft geïdentificeerd, kan hij verschillende methoden gebruiken om het te verwijderen, zoals snijden met een mes of een gerichte herbicide spray gebruiken.

Robotmaaiers kunnen effectiever en efficiënter zijn dan traditionele methoden van onkruidbeheer, zoals wieden met de hand of het gebruik van algemene onkruidbestrijdingsmiddelen. Omdat robots geprogrammeerd kunnen worden om specifieke onkruiden aan te pakken en schade aan gewassen te voorkomen, kunnen ze de hoeveelheid gebruikte herbiciden verminderen en de algehele gezondheid van het gewas verbeteren. Omdat robots continu kunnen werken en geen rustpauzes hoeven te nemen, kunnen ze bovendien snel en effectief grote oppervlakken bestrijken.

In het algemeen kunnen robots een belangrijke rol spelen in het helpen bij onkruidbeheer en -vernietiging in de landbouw door een gerichtere en efficiëntere methode te bieden om onkruid van gewassen te verwijderen. Dit kan helpen om de opbrengst van gewassen te verbeteren en de impact van de landbouw op het milieu te verminderen.

Elektrische tractoren 

De huidige stand van ontwikkeling van elektrische trekkers is dat ze steeds meer beschikbaar komen op de markt, hoewel ze nog steeds niet zo wijdverbreid zijn als traditionele trekkers op fossiele brandstoffen. Verschillende bedrijven, waaronder John Deere, New Holland en Fendtproduceren momenteel elektrische tractoren. Vermeldenswaard is het smart tractor project Monarch.

Monarch slimme trekker 634

De prijs van een elektrische trekker kan variëren afhankelijk van de grootte en de mogelijkheden van de trekker, evenals het merk en model. Over het algemeen zijn elektrische trekkers duurder dan hun tegenhangers op fossiele brandstof. Echter, omdat elektrische trekkers lagere bedrijfskosten en produceren geen emissieskunnen ze geld besparen voor boeren over de lange termijn.

Een van de grootste uitdagingen van elektrische trekkers is de beperkte actieradius en het beperkte vermogen in vergelijking met trekkers die op fossiele brandstoffen rijden. Omdat elektrische trekkers voor hun vermogen afhankelijk zijn van accu's, kunnen ze maar een bepaalde tijd werken voordat ze weer moeten worden opgeladen. Dit kan een uitdaging zijn voor boeren die grote gebieden moeten bestrijken of zware taken moeten uitvoeren. Bovendien, elektrische trekkers zijn nog niet zo krachtig als trekkers die op fossiele brandstoffen rijdenwat hun mogelijkheden voor bepaalde toepassingen kan beperken.

Over het algemeen bevindt de ontwikkeling van elektrische trekkers zich nog in de beginfase, maar ze komen steeds meer op de markt. Naarmate de accutechnologie steeds beter wordt en de kosten van elektrische trekkers dalen, zullen ze naar verwachting steeds breder worden toegepast in de landbouw.

Agrarische drones 

Agrarische drones, ook bekend als ag drones of agribots, zijn drones die speciaal ontworpen zijn voor gebruik in de landbouwindustrie. Deze drones zijn uitgerust met sensoren en andere technologie waarmee ze gegevens kunnen verzamelen en taken kunnen uitvoeren in agrarische omgevingen.

Landbouwdrones worden gebruikt voor een breed scala aan taken, waaronder gewasbewaking, bodemanalyse, irrigatiebeheeren ongediertebestrijding. Drones kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de gezondheid van gewassen door sensoren te gebruiken om factoren te meten zoals planthoogte, bladoppervlakte en chlorofylgehalte. Deze gegevens kunnen boeren helpen hun irrigatie- en bemestingspraktijken te optimaliseren om de gewasopbrengst te verbeteren. Drones kunnen ook worden gebruikt om pesticiden of andere chemicaliën gericht te sproeien, waardoor er minder chemicaliën worden gebruikt en de opbrengst van de gewassen verbetert. nauwkeurigheid van de toepassing.

Over het algemeen zijn landbouwdrones een belangrijk hulpmiddel om de efficiëntie en duurzaamheid van de landbouwindustrie te verbeteren. Door het gebruik van drones kunnen boeren gedetailleerde gegevens over hun gewassen verzamelen en beter geïnformeerde beslissingen nemen over het beheer ervan. Dit kan helpen om de opbrengst van gewassen te verhogen en de impact van landbouw op het milieu te verminderen.

Hoe kan software de moderne landbouw helpen

Software kan de moderne landbouw op een aantal manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld, agrarische software kan worden gebruikt voor het beheren en analyseren van gegevens over de gezondheid van gewassen, bodemgesteldheid en weerpatronen. Deze gegevens kunnen boeren helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hoe ze hun gewassen moeten beheren, zoals wanneer ze planten, irrigeren en pesticiden toepassen.

Agrarische software kan ook worden gebruikt om bedrijfsmanagementpraktijken, zoals het plannen van taken, beheren van voorraden en het bijhouden van uitgaven. Dit kan boeren helpen om hun activiteiten te stroomlijnen en hun efficiëntie te verbeteren.

Daarnaast kan landbouwsoftware worden gebruikt om de communicatie en samenwerking binnen de landbouwindustrie te verbeteren. Software kan bijvoorbeeld gebruikt worden om boeren in contact te brengen met landbouwdeskundigen, zoals landbouwkundigen of voorlichtersdie waardevol advies en ondersteuning kunnen bieden. Software kan ook worden gebruikt om boeren in contact te brengen met kopers en verkopers, zodat ze gemakkelijker markten kunnen vinden voor hun producten en toegang krijgen tot de input die ze nodig hebben om hun boerderijen te runnen.

Over het algemeen speelt software een belangrijke rol in de ondersteuning van de moderne landbouw door tools en technologieën te bieden die boeren kunnen helpen om hun werkzaamheden te verbeteren en hun gewassen beter te beheren.

Welke sensoren zijn relevant? 

Er zijn veel verschillende sensoren die relevant zijn voor landbouwtechnologie en de belangrijkste hangen af van de specifieke toepassing en de behoeften van de boer. Sommige van de meest gebruikte sensoren in de landbouw omvatten:

 • Temperatuur sensoren, die kunnen worden gebruikt om de temperatuur van de lucht, de grond en het water in een veld te controleren, evenals de temperatuur van opgeslagen gewassen of vee.
 • Vocht sensoren, waarmee het vochtgehalte van de bodem, planten en andere materialen in een veld kan worden gemeten. Dit kan boeren helpen om irrigatiepraktijken te optimaliseren en waterverspilling te voorkomen.
 • Licht sensoren, die gebruikt kunnen worden om de intensiteit en het spectrum van het licht in een veld te meten. Dit kan boeren helpen om de lichtomstandigheden voor hun gewassen te optimaliseren en hun groei te verbeteren.
 • Druk sensoren, die gebruikt kunnen worden om de druk te meten van vloeistoffen, zoals water of pesticiden, terwijl ze op gewassen worden aangebracht. Dit kan boeren helpen om de toedieningssnelheid te optimaliseren en verspilling te verminderen.
 • Chemisch sensoren, die gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid van specifieke chemicaliën, zoals meststoffen of pesticiden, in de bodem of het water op een veld te detecteren. Dit kan boeren helpen om hun gebruik van deze chemicaliën te controleren en ervoor te zorgen dat ze op veilige niveaus worden toegepast.

De meest relevante sensoren voor landbouwtechnologie hangen af van de specifieke behoeften van de boer en de doelen van de toepassing. Door een combinatie van verschillende sensoren te gebruiken, kunnen boeren gedetailleerde gegevens verzamelen over hun gewassen en de omstandigheden op hun velden, wat hen kan helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en hun werkzaamheden te optimaliseren.

Irrigatie 

Technologie kan helpen bij het irrigatiebeheer van boerderijen door hulpmiddelen en systemen te leveren die boeren kunnen helpen om hun gebruik van water optimaliseren. Dit kunnen sensoren en andere apparaten zijn die de vocht inhoud van bodem en planten, evenals software die deze gegevens kan analyseren en aanbevelingen kan doen voor irrigatie.

Irrigatiebeheer is in veel landen van groot belang, vooral in landen met beperkte watervoorraden of gebieden met veel verdamping. Bijvoorbeeld in droge gebieden zoals het Midden-Oosten en Noord-Afrikais irrigatiebeheer van cruciaal belang om de landbouw te ondersteunen en de groeiende bevolking van voedsel te voorzien. In de Verenigde Staten is irrigatiebeheer ook belangrijk in staten als Californië, waar droogte en watertekorten komen vaak voor.

Door technologie te gebruiken om het irrigatiebeheer te verbeteren, kunnen boeren hun waterverbruik verminderen en de efficiëntie van hun irrigatiesystemen verbeteren. Dit kan helpen om waterbronnen te behouden en de duurzaamheid van de landbouw in deze regio's te verbeteren. Door technologie te gebruiken om irrigatiepraktijken te optimaliseren, kunnen boeren bovendien de gezondheid en productiviteit van hun gewassen verbeteren, wat hun opbrengsten en winstgevendheid kan verhogen.

Noemenswaardige startups

Enkele startups die werken aan autonome en elektrische tractoren zijn:

 • Autonoom spuldie een reeks autonome en elektrische tractoren voor verschillende landbouwtoepassingen ontwikkelt.
 • Rantizodie drone-gebaseerde systemen ontwikkelt voor het aanbrengen van pesticiden en andere chemicaliën op gewassen.
 • IJzeren osdie autonome kassen ontwikkelt waarin robots gewassen verbouwen en oogsten.

Deze startups werken allemaal aan verschillende aspecten van autonome en elektrische tractoren, en hun producten en diensten kunnen variëren. Over het algemeen zijn deze startups gericht op het ontwikkelen van technologieën die de efficiëntie en duurzaamheid van de landbouwindustrie kunnen verbeteren door de behoefte aan menselijke arbeid en fossiele brandstoffen te verminderen.

Hoe deze startups zich tot elkaar verhouden is moeilijk te zeggen zonder meer informatie. Elke startup kan zijn eigen unieke sterke en zwakke punten hebben, en de beste startup voor een bepaalde toepassing zal afhangen van de specifieke behoeften en voorkeuren van de boer. Het kan de moeite waard zijn om deze startups en hun producten nader te onderzoeken om te bepalen welke het beste bij je behoeften past.

Er zijn andere interessante startups op het gebied van agtech die werken aan een breed scala aan innovaties en technologieën. Enkele voorbeelden van interessante agtech startups zijn:

 • Indigo Agdat microbiële producten ontwikkelt die de gezondheid en productiviteit van gewassen kunnen verbeteren.
 • AeroFarmsdat verticale kweeksystemen ontwikkelt die kunstlicht en hydrocultuur gebruiken om gewassen te kweken in stedelijke omgevingen.
 • VitalFieldsdat software ontwikkelt die boeren kan helpen bij het beheren van hun activiteiten, waaronder taken als planning, voorraadbeheer en het bijhouden van onkosten.
 • Taranisdie drones en andere technologieën ontwikkelt die kunnen worden gebruikt voor gewasbewaking en ongediertebestrijding.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele interessante startups die actief zijn op het gebied van agtech. Er zijn nog veel meer startups die zich richten op het ontwikkelen van technologieën die de efficiëntie, productiviteit en duurzaamheid van de landbouwindustrie kunnen verbeteren.

Ik hoop dat je onze einde-van-2022 wrap up leuk vond!

nl_NLDutch