agriGPT: Een tweezijdige benadering van AI in de landbouw - Frontend & Embedding en domeinspecifiek groot taalmodel voor de landbouw

Welcome to the world of agriGPT, an initiative that aims to explore the potential of artificial intelligence (AI) in the agriculture industry. As the global population continues to grow, the demand for efficient and sustainable farming practices is more pressing than ever. AI, with its ability to analyze vast amounts of data and make accurate predictions, could be a game-changer in meeting this demand. Introduction Current state of agriGPT The future of agriGPT & Domain-Specific Large Language Model for AgricultureLLM Open Source Approaches and ModelsExisting LLMs in Agriculture Introduction With agriGPT, we’re taking a two-sided approach to harnessing the power …

Verder lezen

Vanuit mijn boerenstandpunt: Hoe beïnvloedt de landbouw de klimaatverandering?

Als landbouwer verkeer ik in de unieke positie dat ik zowel bijdraag tot als slachtoffer ben van klimaatverandering. Deze complexe relatie tussen landbouw en klimaatverandering is niet gemakkelijk te leggen, maar het is van cruciaal belang dat we ze begrijpen als we de voedselzekerheid willen garanderen en de gevolgen van de klimaatverandering willen beperken. Ik zie het belang van de landbouw elke dag. Het voorziet niet alleen miljarden mensen van voedsel, maar vormt ook het levensonderhoud voor velen van ons. Ik zie echter ook hoe onze landbouwactiviteiten kunnen bijdragen tot de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen, waardoor ...

Verder lezen

De rol van spraakherkenning in de moderne landbouw

In de loop der jaren heeft de spraakherkenningstechnologie grote vooruitgang geboekt, waardoor de manier waarop wij met technologie omgaan is veranderd. Spraakherkenning is het vermogen van een computersysteem om via gesproken taal opdrachten te begrijpen en uit te voeren. Deze technologie is met succes toegepast in verschillende industrieën, waaronder de landbouw en de financiële sector. Evolutie van spraakherkenningstechnologieKeine toepassingen van spraakherkenning in de landbouwSpraakherkenningsvoorbeeld KissanGPTIBelang van spraakherkenning in ontwikkelingslandenMeest belangrijke aanbieders van spraakherkenningFAQs Evolutie van spraakherkenningstechnologie De ontwikkeling van spraakherkenningstechnologie gaat terug tot de jaren 1950 toen Bell Labs voor het eerst een systeem introduceerde dat ...

Verder lezen

De zaden van duurzaamheid zaaien: Onderzoek naar intensieve vs. extensieve (graan)landbouw

Naarmate de wereldbevolking blijft groeien, wordt de uitdaging om de voedselvoorziening veilig te stellen en tegelijkertijd de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken steeds dringender. Op het gebied van de graanteelt - die een belangrijke bijdrage levert aan de wereldwijde voedselzekerheid - bieden twee verschillende benaderingen, intensieve en extensieve landbouw, verschillende oplossingen met unieke economische, ecologische en sociale gevolgen. Temidden van de bezorgdheid over de wereldwijde aanvoer van meststoffen, zoals Peter Zeihan benadrukt, is het nog nooit zo belangrijk geweest om het ingewikkelde evenwicht tussen deze landbouwmethoden en hun gevolgen voor de toekomst van de landbouw te begrijpen. Begin en geschiedenisIntensieve vs Extensieve landbouwGraanlandbouw: Intensief vs Extensief Begin De overgang van jager-verzamelaarsamenlevingen naar gevestigde landbouwgemeenschappen ...

Verder lezen

Electro Culture Farming: een revolutionaire methode voor hogere opbrengsten en duurzaamheid?

Ik heb al vaak gehoord over elektrocultuur, en vandaag heb ik er wat onderzoek naar gedaan! Wow... wat een reis! Elektrocultuur landbouw is een duurzame landbouwmethode die de natuurlijke energie van de aarde gebruikt om de opbrengst van gewassen te verhogen en tegelijkertijd de behoefte aan pesticiden, mest en meststoffen te verminderen. Deze eeuwenoude techniek wint de laatste jaren aan populariteit onder boeren vanwege de indrukwekkende resultaten en de milieuvriendelijke aanpak. Wat is elektrocultuur landbouw? Geschiedenis van elektrocultuur en landbouwHoe werkt het? Voordelen van Elektrokweek LandbouwIs deze methode echt, zijn er wetenschappelijke studies? Wat is Elektrokweek Landbouw? Elektrocultuur landbouw ...

Verder lezen

Onthulling van de strategie: waarom investeert Bill Gates massaal in landbouwgrond?

Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in landbouwgrond in de Verenigde Staten, wat de aandacht van velen heeft getrokken. In dit artikel onderzoeken we de redenen achter Gates' investeringen in landbouwgrond en de mogelijke gevolgen ervan voor de landbouwindustrie en het milieu. Samenzwering vs waarheidMogelijke aankoopredenenDe landbouwstrategie van Bill GatesGrootste landbouwgrondbezitters in de VS In dit artikel duiken we in de redenen achter Gates' landbouwactiviteiten, en wat het zou kunnen betekenen voor de toekomst van de landbouw en duurzaamheid. De feiten: Bill Gates en zijn landbouwgrondrijk Vanaf ...

Verder lezen

Wat is NDVI, hoe wordt het gebruikt in de landbouw – met welke camera's

Op mijn persoonlijke reis naar precisielandbouw en -analyse kwam ik NDVI tegen in het kader van beeldanalyse. Mijn doel is om een veld van 45 hectare met organische luzerne te analyseren om het effect van de meststof voor en na de toepassing ervan te evalueren. Mijn primaire vraag is: waar, welke soort en hoeveel kunstmest moet ik toepassen en welk effect heeft dat op het luzernegewas? Ik bezit een Mavic Pro camera met een standaard RGB camera. Toen ik op Twitter vroeg hoe ik te werk moest gaan, stelde iemand voor om multispectrale gegevens te gebruiken om een reeks Vegetation Indices te onderzoeken om te helpen, waaronder NDVI. ...

Verder lezen

Agri-fotovoltaïsch - AgroSolar Boom in de landbouw?

De wereldbevolking zal naar verwachting in 15 jaar met 1,2 miljard mensen groeien, in combinatie met een groeiende vraag naar vlees, eieren en zuivelproducten, die meer dan 70% zoet water voor gewassen gebruiken, en een stijgende vraag naar elektriciteit. Het is geen geheim meer dat we een drastische verschuiving in de energieproductie moeten maken om klimaatneutraal te worden en de uitstoot van de mensheid te verminderen. Vele studies hebben aangetoond dat we daarvoor zwaar moeten investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Deskundigen voorspellen dat de fotovoltaïsche productie in de toekomst naar schatting zes tot ...

Verder lezen

De AI die bijen nabootst

Bumblebee ai is een startup die een baanbrekende bestuivingstechnologie heeft ontwikkeld die het werk van bijen nabootst. De technologie helpt telers hun opbrengsten te optimaliseren, de kwaliteit van hun gewassen te verbeteren en duurzaamheidsdoelen te ondersteunen. Het bedrijf, opgericht in 2019, kreeg al snel erkenning in de AgTech-industrie, met enkele van 's werelds toonaangevende avocado- en bosbessentelers als klantenbestand. Deze klanten hebben tot 20% een toename van hun opbrengsten en een verbetering van het aantal grote maten fruit gezien. De uitdagingen die Bumblebee ai aangaat, zijn aanzienlijk. Natuurlijke bestuivers, zoals bijen, worden steeds schaarser, …

Verder lezen

Hoe OpenAI en Chat GPT4 kunnen worden gebruikt in de landbouw

We zien momenteel dus een Hudson-River-Moment van AI in 2022, voornamelijk aangedreven door toepassingen zoals Midjourney en Dalle-2 op het gebied van beeldgeneratie, en OpenAI's ChatGPT op het gebied van natuurlijke taalverwerking. Net als in veel andere sectoren hebben taalmodellen zoals ChatGPT het potentieel om heel wat veranderingen in de landbouwsector teweeg te brengen en nieuwe kansen, bedrijven en vooruitzichten op werk te creëren. De vraag die ik mezelf stel: hoe kunnen OpenAI- en ChatGPT-taalmodellen worden gebruikt in de landbouw om te helpen en in het algemeen? In dit artikel ga ik dieper in op: 1. Het tijdperk van de generalisten2. …

Verder lezen