Combating the Cocoa Crisis: Which Technology will Tackle Chocolate’s Worst Enemy ‘Black Pod Disease’

कोको संकटाचा सामना करणे: कोणते तंत्रज्ञान चॉकलेटच्या सर्वात वाईट शत्रू 'ब्लॅक पॉड डिसीज'चा सामना करेल

The Looming Threat of Black Pod Disease: The world is grappling with a severe cocoa crisis, characterized by skyrocketing prices and severely constrained supplies. At the heart of this dire situation is the devastating impact of black pod disease. This fungal blight,...
जोपासलेला वाद: फ्लोरिडाच्या लॅब-ग्रोन मीटवर बंदी वादाला तोंड फोडते

जोपासलेला वाद: फ्लोरिडाच्या लॅब-ग्रोन मीटवर बंदी वादाला तोंड फोडते

फ्लोरिडा प्रयोगशाळेत उगवलेल्या मांसावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे, प्रस्तावित विधेयकासह जे अशा उत्पादनांची विक्री आणि उत्पादन गुन्हेगारी करेल. प्रयोगशाळेत उगवलेल्या मांसाची विक्री किंवा उत्पादन हे $1,000 दंडासह दुष्कर्माचा गुन्हा बनवण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. ही हालचाल भाग आहे...
mrMarathi