Kiểm tra tài khoản

Cấp độ thành viên thay đổi

Bạn đã chọn cấp độ thành viên Basic agriGPT account.

Đây là tài khoản agriGPT cơ bản.

Giá cho thành viên là $0.00 .


Thông tin tài khoản Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ở đây

ĐỂ TRỐNG

Thêm thông tin

Thông tin này giúp agriGPT hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao nó, cảm ơn.

Bạn có loại hoạt động nào? Ví dụ: trồng trọt, chăn nuôi, chăn nuôi bò sữa, nuôi trồng thủy sản, v.v. Bạn sử dụng phương pháp canh tác nào (ví dụ: thông thường, hữu cơ, thủy canh, v.v.)? Hiểu cách tiếp cận của bạn sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh lời khuyên của mình cho phù hợp với thực tiễn của bạn.

Tên trang trại hoặc doanh nghiệp nông nghiệp của bạn

Bạn đang hoạt động ở quốc gia nào? Điều này rất quan trọng để cung cấp thông tin chính xác, theo vị trí cụ thể như cập nhật về thời tiết hoặc các quy định pháp lý.

Bạn đang trồng loại cây trồng nào? Bạn kinh doanh sản phẩm, cây trồng hoặc vật nuôi nào? Thông tin này có thể giúp chúng tôi đưa ra các mẹo và thông tin cụ thể về cây trồng.

Bạn có thể chia sẻ bất kỳ trở ngại hoặc khó khăn nào mà bạn hiện đang gặp phải hoặc đã vượt qua gần đây không? Những hạn chế chính là gì?

Ví dụ: kiến thức, quy định, dữ liệu sản xuất hoặc hậu cần cụ thể về nông nghiệp.

Trang trại hoặc diện tích bạn trồng trọt lớn bao nhiêu? Điều này có thể giúp chúng tôi đưa ra lời khuyên phù hợp với quy mô hoạt động của bạn.


viVietnamese