Kanał wiadomości

Witamy na naszej stronie z aktualnościami, poświęconej dostarczaniu najnowszych i najważniejszych wiadomości ze świata agritech i agtech. Tutaj znajdziesz aktualne informacje nt najnowsze osiągnięcia technologiczne, trendyoraz rozwój w rolnictwo i rolnictwo. Przeszukujemy sieć i różne źródła, aby dostarczyć Ci potrzebne informacje najbardziej istotne i aktualne wiadomości z całego świata.

Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, inwestorem, czy po prostu interesujesz się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie agtech, nasze Kanał aktualności to idealne miejsce, aby być na bieżąco i aktualne. Więc usiądź wygodnie, zrelaksuj się i przeglądaj nasz kanał, aby dowiedzieć się o prądzie najważniejsze wiadomości z branży agritech i agtech.

Przegląd trendów z lutego 2023 rTrendy z lutego 2023 r

The główny trend w branży agritech i agtech kładzie się coraz większy nacisk na rozwój i przyjęcie technologii w celu sprostania wyzwaniom w rolnictwie i rolnictwie. Obejmuje to wykorzystanie dronów, rolnictwa precyzyjnego, przemysłowego Internetu Rzeczy i innych technologii w celu poprawy monitorowania upraw, zarządzania i efektywności wykorzystania zasobów. Wiele krajów, w tym Wielka Brytania i Indie, inwestuje w centra technologii rolniczych oraz organizuje wydarzenia i warsztaty w celu promowania współpracy i innowacji w branży. Rośnie również zainteresowanie potencjałem technologii blockchain w zakresie napędzania innowacji technologicznych w krajach rozwijających się i rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Inwestycje i finansowanie wspierają także rozwój start-upów z branży rolniczej, a akceleratory i programy mentorskie zapewniają wsparcie młodym przedsiębiorcom i innowatorom w branży.

Kluczowe trendy napędzające wzrost w branży rolniczej

Przemysł rolniczy przeszedł szereg postępów technologicznych, które doprowadziły do znacznej poprawy produktywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju. Pięć kluczowych trendów napędzających rozwój branży rolniczej to sztuczna inteligencja w rolnictwie, robotyka rolnicza, drony, Internet rzeczy (IoT) i analityka Big Data.

Sztuczna inteligencja rolnicza polega na używaniu Algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania danych zebranych z czujników umieszczonych na polach uprawnych i w zmechanizowanym sprzęcie rolniczym. Analizy te mogą pomóc zoptymalizować zużycie wody i energii oraz poprawić alokację zasobów. Techniki uczenia maszynowego i głębokiego uczenia się są również wykorzystywane w monitorowaniu gleby i upraw.

Robotyka Rolnicza to zmechanizowane rozwiązania, które pozwalają sprostać wyzwaniom, jakie stwarza popyt na produkcję żywności i rolnictwo wraz ze wzrostem liczby ludności. Mobilne roboty rolnicze mogą zbierać dane w czasie rzeczywistym na polach i podejmować decyzje w czasie rzeczywistym w oparciu o algorytmy AI, ograniczając zużycie zasobów i błędy ludzkie, co skutkuje efektywnością kosztową i lepszą jakością plonów.

Drony zapewniają rolnikom widok pól uprawnych z lotu ptaka, umożliwiając im monitorowanie stanu roślin, zarządzanie hodowlą zwierząt, przeprowadzanie badań gleby i sprawdzanie warunków pogodowych. Dane zebrane z dronów mogą pomóc rolnikom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zwalczania szkodników i przywracania gleby.

Czujniki Internetu Rzeczy, takie jak chipy RFID, służą do monitorowania warunków pogodowych, kontrolowania i zarządzania procesami produkcyjnymi oraz zmniejszania ryzyka produkcyjnego. Internet rzeczy może również pomóc rolnikom w zdalnej obserwacji pól i bydła oraz zarządzaniu nimi, wyposażając ich nieruchomości w inteligentne urządzenia oparte na danych.

Big Data Analytics służy do analizy danych zebranych z różnych czujników w celu zbudowania odpowiednich rozwiązań optymalizujących produkcję rolną, czyniąc ją bardziej adekwatną, praktyczną i zrównoważoną dla środowiska i gospodarki.

Pomimo świetlanej przyszłości dla agrotechu pozostaje wiele wyzwań związanych z przyjęciem i wdrażaniem tych technologii w wielu częściach świata o krytycznym znaczeniu dla produkcji roślinnej, takich jak brak dostępu do zasobów technologicznych i odziedziczona zależność od tradycyjnych metod rolnictwa. Rządy i administracje muszą wzmocnić pozycję rolników z odpowiednią wiedzą, zasobami i szkoleniem, aby w pełni wykorzystać korzyści, jakie technologia agrotechniczna może przynieść lokalnym gospodarkom, a także ich osobistym źródłom utrzymania.

Drony, Blockchain i zrównoważone rolnictwo

W rolnictwie i przemyśle technologicznym warto zwrócić uwagę na kilka trendów. Po pierwsze, w rolnictwie coraz powszechniej wykorzystuje się technologię dronów do gromadzenia całorocznych obrazów rosnących roślin, co pomaga rolnikom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących zarządzania uprawami. Po drugie, istnieje rosnące zapotrzebowanie na innowacje technologiczne w przemyśle rolno-spożywczym, warte szacunkowo $8,5 biliona, pomieścić i w sposób zrównoważony wyżywić 10 miliardów ludzi do 2050 r.

Technologia Blockchain jest wykorzystywany do gromadzenia przydatnych danych w celu usprawnienia działalności małych firm w zakresie kilku wskaźników finansowych i zrównoważonego rozwoju. Po trzecie, firmy takie jak Dimitra Incorporated wykorzystują blockchain i inne nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, satelity, drony i czujniki IoT, aby dostarczać rolnikom przydatne dane, które pomagają im zwiększać plony, zmniejszać koszty i ograniczać ryzyko. Program sponsorski Dimitra umożliwia również inwestorom udział w natywnym tokenie ERC-20 DMTR projektu oraz sponsorowanie gospodarstw i projektów stowarzyszonych z Dimitrą, promując wykorzystanie blockchainu wśród drobnych rolników, co pomaga promować zrównoważone praktyki rolnicze i walczyć z wylesianiem.

Drony i rozwiązania w zakresie inteligencji upraw oparte na sztucznej inteligencji rewolucjonizują rolnictwo

Wzrasta wykorzystanie technologii dronów w rolnictwie, a firmy takie jak Taranis zapewniający Rozwiązania w zakresie inteligencji upraw oparte na sztucznej inteligencji. Drony te są wykorzystywane do robienia zdjęć upraw przez cały sezon wegetacyjny, co pozwala na: identyfikacja szkodników, niedoborów składników odżywczych i innych problemów. Technologia ta jest wdrażana przez postępowych „zaufanych doradców” i może zapewnić potencjalną, skokową zmianę w zarządzaniu gospodarstwem. Bioenterprise Canada, krajowy akcelerator komercjalizacji skupiony na technologiach rolniczych, świętuje dwie dekady wspierania innowacji i sukcesów komercjalizacji technologii rolniczych w Kanadzie. Organizacja wygenerowała inwestycje o wartości $285 milionów w kanadyjskie rolnictwo i produkty rolno-spożywcze, co przyniosło zwrot z zainwestowanych dolarów w wysokości 200:1. Zainteresowanie organizacji znacznie się rozszerzyło, skupiając się już na budowaniu biogospodarki i znajdowaniu biologicznych źródeł energii w celu wsparcia odchodzenia od paliw kopalnych. Obecnie bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój zajmują wysokie miejsca na liście priorytetów strategicznych bioprzedsiębiorstw.

Firmy Agtech do obejrzenia

Rolnictwo wykorzystuje technologię, aby zwiększyć wydajność i stawić czoła bieżącym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, wpływ na środowisko i zarządzanie zasobami. Rolnictwo Bowery'ego, Sieci trylogii, Vee, Mikroklimaty, Zaawansowane.Farmoraz Niebiesko-biała robotyka należą do grona firm wiodących w branży agritech.

Bowery Farming podwaja swoje gospodarstwa i przychody, korzystając z gospodarstw pionowych, technologii zautomatyzowanych systemów przechowywania i wyszukiwania oraz czujników IoT w celu optymalizacji jakości przy jednoczesnej maksymalizacji zasobów. Firmy Trilogy Networks, Veea i Microclimates opracowują kompleksowe rozwiązanie agrotech, które łączy w sobie ujednoliconą strukturę łączności, komunikację i inteligentne zarządzanie środowiskiem kontrolowanym klimatem, aby poprawić wydajność operacyjną i obniżyć koszty.

Zaawansowane.Farm rozwija zrobotyzowane maszyny IoT, umożliwiające nawigację, technologię chwytania miękkiej żywności i symulacje cyfrowych bliźniaków w świecie rzeczywistym, podczas gdy Blue White Robotics oferuje zestawy robotów, które przekształcić istniejącą flotę pojazdów w zrobotyzowane maszyny zarządzane przez autonomiczną platformę. Firmy te korzystają z połączenia Internetu rzeczy, uczenia maszynowego i platform chmurowych, aby kształtować przyszłość rolnictwa, a ponieważ globalne zapotrzebowanie na żywność, wykorzystanie gruntów, wody i energii wywiera presję na systemy rolnicze, firmy z branży precyzyjnego rolnictwa IoT będą nadal liderem droga.

pl_PLPolish