Nieuws

Welkom op onze nieuwsfeed pagina, toegewijd om je het laatste en belangrijkste nieuws te brengen in de wereld van agritech en agtech. Hier vind je up-to-date informatie over de nieuwste technologische ontwikkelingen, trendsen ontwikkelingen in landbouw En landbouw. We struinen het web en verschillende bronnen af om je de meest relevant en actueel nieuws van over de hele wereld.

Of je nu een boer, ondernemer, investeerder of gewoon geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in agtech bent, onze nieuwsfeed is de perfecte plek om op de hoogte te blijven en up-to-date. Dus leun achterover, ontspan en blader door onze feed om meer te weten te komen over de huidige belangrijkste agritech en agtech nieuws.

Overzicht trends februari 2023Trends februari 2023

De algemene trend In de agritech- en agtech-industrie wordt steeds meer aandacht besteed aan de ontwikkeling en toepassing van technologie om uitdagingen in de landbouw en de landbouw aan te pakken. Dit omvat het gebruik van drones, precisielandbouw, industrieel IoT en andere technologieën om gewasmonitoring, -beheer en efficiënt gebruik van hulpbronnen te verbeteren. Veel landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en India, investeren in agrotechnologiecentra en organiseren evenementen en workshops om samenwerking en innovatie in de sector te bevorderen. Er is ook een groeiende interesse in het potentieel van blockchaintechnologie om technologische innovatie in ontwikkelingslanden te stimuleren en duurzaamheidsproblemen aan te pakken. Investeringen en financiering ondersteunen ook de groei van agritech-startups, terwijl versnellers en mentorschapsprogramma's ondersteuning bieden aan jonge ondernemers en vernieuwers in de sector.

Belangrijkste trends voor groei in de landbouwsector

De landbouwindustrie heeft verschillende technologische ontwikkelingen doorgemaakt die hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen in productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid. Vijf belangrijke trends die de groei in de landbouwindustrie stimuleren zijn Agricultural AI, Agricultural Robotics, Drones, Internet of Things (IoT) en Big Data Analytics.

Agrarische AI omvat het gebruik van AI-algoritmen om gegevens te verwerken die zijn verzameld via sensoren in gewasvelden en gemechaniseerde landbouwapparatuur. Deze analyses kunnen helpen om het water- en energieverbruik te optimaliseren en de toewijzing van middelen te verbeteren. Machine learning- en deep learning-technieken worden ook gebruikt voor bodem- en gewasmonitoring.

Landbouw Robotica zijn gemechaniseerde oplossingen om de uitdagingen aan te gaan die ontstaan door de vraag naar voedselproductie en landbouw met de toename van de bevolking. Mobiele landbouwrobots kunnen realtime gegevens verzamelen op het veld en realtime beslissingen nemen op basis van AI-algoritmes, waardoor minder hulpbronnen worden verbruikt en menselijke fouten worden voorkomen, wat resulteert in kostenefficiëntie en een betere kwaliteit van de gewassen.

Drones bieden boeren een overzicht vanuit vogelperspectief van hun akkers, zodat ze de gezondheid van planten kunnen controleren, vee kunnen hoeden, bodemonderzoek kunnen uitvoeren en de weersomstandigheden kunnen controleren. Gegevens verzameld met drones kunnen boeren helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over het bestrijden van plagen en het herstellen van de bodem.

IoT-sensorenzoals RFID-chips, worden gebruikt om weersomstandigheden te monitoren, productieprocessen te controleren en te beheren en productierisico's te verlagen. Het internet van de dingen kan boeren ook helpen om hun velden en vee op afstand te observeren en te beheren door hun eigendommen uit te rusten met slimme, gegevensgestuurde apparaten.

Big Data Analytics wordt gebruikt om gegevens van verschillende sensoren te analyseren en zo de juiste oplossingen te ontwikkelen om de landbouwproductie te optimaliseren, zodat deze bedrevener, praktischer en duurzamer wordt voor het milieu en de economie.

Ondanks de mooie toekomst voor agritech, zijn er nog veel uitdagingen bij de toepassing en implementatie van deze technologieën in veel delen van de wereld waar belangrijke gewassen worden verbouwd, zoals het gebrek aan toegang tot technologische middelen en de overgeërfde afhankelijkheid van traditionele landbouwmethoden. Regeringen en overheden moeten boeren mondiger maken met de juiste kennis, middelen en training om de voordelen van agritech voor hun lokale economieën en hun persoonlijke levensonderhoud ten volle te benutten.

Drones, blockchain en duurzame landbouw

In de landbouw- en technologiesector zijn er verschillende trends waar te nemen. Ten eerste is er een toenemend gebruik van dronetechnologie in de landbouw om seizoensbeelden te verzamelen van groeiende gewassen, wat boeren helpt om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over gewasbeheer. Ten tweede is er een groeiende behoefte aan technologische innovatie in de voedingsmiddelenindustrie, een naar schatting $8,5 biljoentegemoet te komen en 10 miljard mensen duurzaam voeden tegen 2050.

Blockchain-technologie wordt gebruikt om bruikbare gegevens te verzamelen om de activiteiten van kleine bedrijven op verschillende financiële en duurzaamheidsgebieden te verbeteren. Ten derde maken bedrijven zoals Dimitra Incorporated gebruik van blockchain en andere opkomende technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie, satellieten, drones en IoT-sensoren, om boeren te voorzien van bruikbare gegevens die hen helpen de opbrengst te verhogen, kosten te verlagen en risico's te beperken. Het Dimitra Sponsorship Program stelt investeerders ook in staat om in te zetten op de ERC-20 token DMTR van het project en om bij Dimitra aangesloten boerderijen en projecten te sponsoren, waardoor het gebruik van blockchain onder kleine boerenbedrijven wordt gestimuleerd, wat helpt om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen en ontbossing tegen te gaan.

Drones en AI-gebaseerde oplossingen voor gewasintelligentie revolutioneren de landbouw

Het gebruik van dronetechnologie in de landbouw neemt toe, met bedrijven als Taranis leveren AI-gebaseerde oplossingen voor gewasintelligentie. Deze drones worden gebruikt om beelden van gewassen vast te leggen tijdens het groeiseizoen, waardoor de identificatie van plagen, tekorten aan voedingsstoffen en andere problemen. Deze technologie wordt omarmd door vooruitstrevende "vertrouwde adviseurs" en kan een potentiële stap voorwaarts betekenen voor het beheer van boerderijen. Bioenterprise Canada, een nationale agrotechnologie gericht op commercialisering versneller, viert twee decennia van ondersteuning van agrotechnologie innovatie en commercialisering succes in Canada. De organisatie heeft $285 miljoen aan vervolginvesteringen in Canadese landbouw en agrofood gegenereerd en een rendement van 200:1 op geïnvesteerde dollars opgeleverd. De focus van de organisatie is drastisch uitgebreid, met een vroege focus op het opbouwen van een bio-economie en het vinden van biogebaseerde energiebronnen om de overgang van fossiele brandstoffen te ondersteunen. Vandaag de dag staan voedselzekerheid en duurzaamheid hoog op de lijst van strategische prioriteiten van Bioenterprise.

Agtech bedrijven om in de gaten te houden

De landbouw maakt gebruik van technologie om de efficiëntie te verhogen en de huidige uitdagingen aan te gaan, zoals klimaatverandering, milieuvoetafdruk en het beheer van hulpbronnen. Bowery Landbouw, Trilogy Networks, Veea, Microklimaten, Geavanceerd.boerderijen Blauw Wit Robotica behoren tot de bedrijven die de agritechsector leiden.

Bowery Farming verdubbelt zijn boerderijen en inkomsten door gebruik te maken van verticale boerderijen, geautomatiseerde opslag- en zoeksysteemtechnologie en IoT-sensoren om de kwaliteit te optimaliseren en tegelijkertijd de middelen te maximaliseren. Trilogy Networks, Veea en Microclimates ontwikkelen een alles-in-één agritech-oplossing die unified connectivity fabric, communicatie en slim klimaatbeheer combineert om de operationele efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

Geavanceerd.boerderij ontwikkelt robotachtige IoT-machines, die navigatie, grijptechnologie voor zacht voedsel en digitale tweeling-wereldsimulaties mogelijk maken, terwijl Blue White Robotics robotkits aanbiedt die bestaande wagenparken transformeren tot autonoom door robots bestuurde machines. Deze bedrijven gebruiken een combinatie van IoT, machinaal leren en cloudplatforms om de toekomst van de landbouw vorm te geven, en omdat de wereldwijde vraag naar voedsel, land-, water- en energieverbruik de landbouwsystemen onder druk zetten, zullen de IoT-randbedrijven van de precisielandbouw de weg blijven wijzen.

nl_NLDutch