Nyhetsflöde

Välkommen till vår nyhetsflödessida, som är avsedd att ge dig de senaste och viktigaste nyheterna inom agritech- och agtechvärlden. Här hittar du aktuell information om de senaste tekniska framstegen, trenderoch utveckling i lantbruk och jordbruk. Vi söker på nätet och i olika källor för att ge dig de mest relevanta och aktuella nyheterna från hela världen.

Oavsett om du är jordbrukare, entreprenör, investerare eller bara intresserad av den senaste utvecklingen inom agtech, är vår nyhetsflödet är den perfekta platsen för att hålla sig informerad och uppdaterade. Så luta dig tillbaka, koppla av och bläddra igenom vårt flöde för att lära dig mer om de aktuella de viktigaste nyheterna inom agritech och agtech.

Februari 2023 Översikt över trenderFebruari 2023 Trender

Den allmän trend inom agritech- och agtechbranschen är ett växande fokus på utveckling och användning av teknik för att hantera utmaningar inom jordbruk och lantbruk. Detta inkluderar användning av drönare, precisionsjordbruk, industriell IoT och annan teknik för att förbättra övervakning av grödor, förvaltning och resurseffektivitet. Många länder, däribland Storbritannien och Indien, investerar i agri-tech-center och anordnar evenemang och workshops för att främja samarbete och innovation inom branschen. Det finns också ett växande intresse för blockkedjeteknikens potential att driva teknisk innovation i utvecklingsländer och ta itu med hållbarhetsproblem. Investeringar och finansiering stöder också tillväxten av nystartade företag inom agritech, medan acceleratorer och mentorskapsprogram ger stöd till unga entreprenörer och innovatörer i branschen.

Viktiga trender som driver tillväxten inom jordbruksindustrin

Jordbruksindustrin har genomgått flera tekniska framsteg, vilket har lett till betydande förbättringar av produktivitet, effektivitet och hållbarhet. Fem viktiga trender som driver tillväxten inom jordbruksindustrin är Agricultural AI, Agricultural Robotics, Drones, Internet of Things (IoT) och Big Data Analytics.

AI för jordbruk innebär att man använder AI-algoritmer för att bearbeta data som samlats in från sensorer placerade i odlingsfält och mekaniserad jordbruksutrustning. Dessa analyser kan bidra till att optimera vatten- och energiförbrukningen och förbättra resursallokeringen. Maskininlärning och tekniker för djupinlärning används också för övervakning av mark och grödor.

Robotteknik för jordbruket är mekaniserade lösningar för att hantera de utmaningar som efterfrågan på livsmedelsproduktion och jordbruk medför i takt med att befolkningen ökar. Mobila jordbruksrobotar kan samla in realtidsdata på fälten och fatta beslut i realtid baserat på AI-algoritmer, vilket minskar resursförbrukningen och mänskliga fel, vilket leder till kostnadseffektivitet och förbättrad skördekvalitet.

Drönare ger jordbrukare en fågelperspektivvy över sina odlingsfält, så att de kan övervaka växternas hälsa, hantera boskapsskötsel, utföra markundersökningar och kontrollera väderförhållandena. Data som samlas in från drönare kan hjälpa jordbrukare att fatta välgrundade beslut om skadedjursbekämpning och jordförbättring.

IoT-sensorer, som RFID-chips, används för att övervaka väderförhållanden, kontrollera och hantera produktionsprocesser och minska produktionsrisker. IoT kan också hjälpa jordbrukare att övervaka och hantera sina åkrar och boskap på distans genom att utrusta deras fastigheter med smarta datadrivna enheter.

Big Data Analytics används för att analysera data som samlats in från olika sensorer för att skapa rätt lösningar för att optimera jordbruksproduktionen och göra den mer ändamålsenlig, praktisk och hållbar för miljön och ekonomin.

Trots den ljusa framtiden för agritech återstår många utmaningar när det gäller att anta och genomföra denna teknik i många viktiga växtproducerande delar av världen, t.ex. bristande tillgång till tekniska resurser och det nedärvda beroendet av traditionella jordbruksmetoder. Regeringar och förvaltningar måste stärka jordbrukarna med rätt kunskap, resurser och utbildning för att fullt ut förverkliga de fördelar som agritech kan medföra för deras lokala ekonomier såväl som för deras personliga försörjning.

Drönare, blockkedjor och hållbart jordbruk

Inom jordbruks- och teknikindustrin finns det flera trender att notera. För det första ökar användningen av drönarteknik inom jordbruket för att samla in bilder av växande grödor under hela säsongen, vilket hjälper jordbrukarna att fatta bättre underbyggda beslut om skötseln av grödorna. För det andra finns det en växande behov av teknisk innovation inom jordbruks- och livsmedelsindustrin, värt en uppskattningsvis $8,5 biljoner, för att tillgodose och på ett hållbart sätt föda 10 miljarder människor senast 2050.

Blockkedjeteknik används för att samla in användbara data för att förbättra småföretagens verksamhet genom flera finansiella och hållbarhetsmässiga mått. För det tredje använder företag som Dimitra Incorporated blockkedjor och annan ny teknik, inklusive artificiell intelligens, satelliter, drönare och IoT-sensorer, för att förse jordbrukare med användbara data som hjälper dem att öka avkastningen, minska kostnaderna och minska riskerna. Dimitras sponsringsprogram gör det också möjligt för investerare att investera i projektets ERC-20-token DMTR och sponsra Dimitra-anslutna gårdar och projekt, vilket främjar användningen av blockkedjor bland små jordbrukarföretag, vilket bidrar till att främja hållbara jordbruksmetoder och bekämpa avskogning.

Drönare och AI-drivna lösningar för information om grödor revolutionerar jordbruket

Användningen av drönarteknik inom jordbruket ökar, med företag som Taranis tillhandahållande AI-drivna lösningar för information om grödor. Dessa drönare används för att ta bilder av grödor under hela växtsäsongen, vilket gör det möjligt att identifiering av skadedjur, näringsbrist och andra problem. Denna teknik anammas av progressiva "betrodda rådgivare" och kan ge en potentiell stegvis förändring för jordbruksförvaltning. Bioenterprise Canada, en nationell accelerator för kommersialisering av jordbruksteknik, firar två decennier av stöd till innovation och kommersialisering av jordbruksteknik i Kanada. Organisationen har genererat $285 miljoner i följdinvesteringar i kanadensiskt jordbruk och livsmedelsindustri och gett en avkastning på 200:1 på investerade dollar. Organisationens fokus har utvidgats dramatiskt, med ett tidigt fokus på att bygga upp en bioekonomi och hitta biobaserade energikällor för att stödja en övergång bort från fossila bränslen. Idag står livsmedelssäkerhet och hållbarhet högt på Bioenterprises lista över strategiska prioriteringar.

Agtech-företag att hålla ögonen på

Jordbruket utnyttjar teknik för att öka effektiviteten och ta itu med aktuella utmaningar, såsom klimatförändringar, miljöpåverkan och resurshantering. Bowery Farming, Trilogy Networks, Veea, Mikroklimat, Avancerad.Farmoch Blåvit robotteknik är bland de företag som leder agritech-sektorn.

Bowery Farming fördubblar sina odlingar och intäkter genom att använda vertikala odlingar, teknik för automatiserade lagrings- och hämtningssystem samt IoT-sensorer för att optimera kvaliteten och samtidigt maximera resurserna. Trilogy Networks, Veea och Microclimates utvecklar en allt-i-ett-lösning för jordbruksteknik som kombinerar enhetliga anslutningsmöjligheter, kommunikation och smart hantering av klimatkontrollerade miljöer för att förbättra driftseffektiviteten och sänka kostnaderna.

Avancerad.Farm utvecklar IoT-robotmaskiner som möjliggör navigering, greppteknik för mjuk mat och simuleringar av digitala tvillingar i verkligheten, medan Blue White Robotics erbjuder robotbyggsatser som omvandla befintliga fordonsflottor till robotstyrda maskiner med autonoma plattformar. Dessa företag använder en kombination av IoT, maskininlärning och molnplattformar för att forma framtidens jordbruk, och eftersom den globala efterfrågan på livsmedel, mark, vatten och energianvändning sätter press på jordbrukssystemen kommer företagen inom IoT edge för precisionsjordbruk att fortsätta att visa vägen.

sv_SESwedish