Acrevalue: Trao quyền cho các quyết định về đất đai

AcreValue là một nền tảng toàn diện giúp người dùng khám phá giá trị đất nông nghiệp, bán đất và danh sách trên khắp Hoa Kỳ. Người dùng có thể truy cập các tài nguyên và công cụ có giá trị, bao gồm dữ liệu thế chấp, tiềm năng tín dụng carbon, dữ liệu cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin chi tiết về định giá đất để đưa ra quyết định mua nhà sáng suốt hoặc bán đất.

Danh mục:

Mô tả

AcreValue là nền tảng tất cả trong một được thiết kế để giúp người dùng khám phá các giá trị đất nông nghiệp, bán đất và danh sách đất đai trên khắp Hoa Kỳ

AcreValue là một nền tảng toàn diện để khám phá các giá trị đất nông nghiệp, bán đất và danh sách trên khắp Hoa Kỳ. Với các tính năng như dữ liệu thế chấp, tiềm năng tín dụng carbon, dữ liệu cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, quyền sở hữu lô đất, v.v., người dùng có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua hoặc bán đất. Ngoài ra, AcreValue còn cung cấp dịch vụ định giá đất, lịch sử cây trồng, khảo sát đất, hình ảnh vệ tinh và cơ hội kết nối cộng đồng. Luôn cập nhật các xu hướng thị trường thông qua các báo cáo thị trường của AcreValue và hưởng lợi từ phạm vi tiếp cận rộng khắp trên toàn quốc của Cộng đồng AcreValue.

Các tính năng chính bao gồm:

 1. Dữ liệu thế chấp: Truy cập thông tin thế chấp để theo dõi xu hướng, quan sát hoạt động, theo dõi giá cả và xác định các cơ hội tiếp thị.
 2. Tiềm năng tín dụng carbon: Ước tính tiềm năng thu nhập tín dụng carbon để áp dụng các biện pháp canh tác carbon nhằm tăng cường sức khỏe của đất, giữ nước và giảm xói mòn.
 3. Danh sách đất đai: Duyệt qua hàng nghìn danh sách đang hoạt động về trang trại, trang trại, đất rừng, đất săn bắn, v.v.
 4. Dữ liệu cơ sở hạ tầng năng lượng: Đánh giá khả năng tiếp cận và mức độ gần gũi của tài sản với các nguồn năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như trạm biến áp, tua-bin gió, giếng dầu khí, nhà máy điện và nhà máy nhiên liệu sinh học.
 5. Quyền sở hữu lô đất: Xem thông tin lô đất, yêu cầu đất bạn sở hữu và kết nối với cộng đồng nông nghiệp để xây dựng mạng lưới của bạn.
 6. Cộng đồng AcreValue: Tìm kiếm việc bán đất, hỗ trợ bất động sản và các cơ hội mới trong khi kết nối với chủ đất, nông dân và chuyên gia về đất đai trong khu vực của bạn.
 7. Báo cáo Thị trường: Luôn cập nhật về các xu hướng trên thị trường đất nông nghiệp và nông thôn bằng cách đăng ký Báo cáo Thị trường AcreValue.
 8. Bán hàng Comp: Duyệt doanh số bán đất nông nghiệp, xem dữ liệu bán hàng và xây dựng các báo cáo bán hàng có thể so sánh được.
 9. Lịch sử cây trồng: Xem ngay lịch sử cây trồng cho các cánh đồng, bao gồm dữ liệu năm trước hoặc báo cáo đầy đủ về luân canh cây trồng trong 5 năm qua.
 10. Định giá đất: Truy cập thông tin chi tiết về giá trị đất nâng cao bằng thuật toán định giá dựa trên dữ liệu của AcreValue.
 11. Hình ảnh vệ tinh: Tác vụ gần với hình ảnh SkySat có độ phân giải cao theo thời gian thực từ Hành tinh để giám sát vùng đất của bạn.
 12. Khảo sát đất: Xem xếp hạng năng suất trung bình của một cánh đồng và tải xuống bản đồ chi tiết về thành phần đất.

Bằng cách tận dụng các tính năng và tài nguyên đa dạng của AcreValue, người dùng có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi mua hoặc bán đất và luôn cập nhật các cơ hội và xu hướng thị trường.

 

viVietnamese