Microsoftin toinen perustaja Bill Gates on viime vuosina investoinut maatalousmaahan eri puolilla Yhdysvaltoja, mikä on herättänyt monien huomiota. Tässä artikkelissa tarkastelemme syitä Gatesin maatilainvestointien taustalla sekä mahdollisia vaikutuksia, joita niillä voi olla maatalouteen ja ympäristöön.

Salaliitto vs. totuus
Mahdolliset ostosyyt
Bill Gatesin maatalousstrategia
Yhdysvaltain suurimmat maatilojen maanomistajat

Tässä artikkelissa perehdymme Gatesin maatalousharrastusten taustalla oleviin syihin ja siihen, mitä se voi merkitä maatalouden ja kestävän kehityksen tulevaisuudelle.

Faktat: Bill Gates ja hänen viljelysmaaimperiuminsa

Tällä hetkellä Bill Gates on Yhdysvaltojen suurin yksityinen maatalousmaan omistaja, jolla on huikeat 242 000 hehtaaria maatalousmaata 18 osavaltiossa. Laajimmat tilat ovat Louisianassa (69 071 hehtaaria), Arkansasissa (47 927 hehtaaria) ja Nebraskassa (20 588 hehtaaria). Mutta mikä saa Gatesin keräämään näin laajoja viljelysmaita? Tutkitaan mahdollisia syitä.

Salaliitto vs. totuus

Erään salaliittoteorian mukaan Bill Gates omisti uskomattomat 80% Yhdysvaltain viljelysmaasta. Gates selvensi äskettäisessä AMA-sessiossa Redditissä, että hän omistaa alle 1/4000 Yhdysvaltojen maatalousmaasta ja on investoinut näihin tiloihin tehdäkseen niistä tuottavampia ja luodakseen työpaikkoja, eli 270 000 hehtaaria maatalousmaata, noin 0,3% Yhdysvaltojen maatalousmaasta.

TiedotArvo
Gatesin omistama yhdysvaltalainen maatalousmaa1/4000 kaikesta Yhdysvaltojen maatalousmaasta eli noin 270 000 eekkeriä (110 000 hehtaaria).
Niiden osavaltioiden lukumäärä, joissa Gates omistaa maatalousmaata18
Gatesin maatalousmaan omistuksen vertailuEi lähellekään 80% Yhdysvaltojen maatalousmaasta; hieman yli kolmannes Rhode Islandin pinta-alasta.

Gatesin maatilainvestoinnit saattavat vaikuttaa myös maatalousalaan ja ympäristöön, ja nähtäväksi jää, miten ne kehittyvät ja millaisia vaikutuksia niillä on maailmassa.

Vaikka Gates on käyttänyt miljardeja investoidakseen maatalouskiinteistöihin tehdäkseen niistä tuottavampia, yhä useammat yksityissijoittajat saavat osansa kiinteistömarkkinoista jo $100:lla Jeff Bezosin kaltaisten korkean profiilin sijoittajien tukemien yritysten kautta.

Mahdolliset syyt

Yksi syy Gatesin maatilainvestointeihin voi olla se, että Agtechin nousueli teknologian käyttöä maatalouden kehittämiseksi. Agtechin avulla maatalousalasta voi tulla tehokkaampi ja tuottavampi, ja samalla kustannukset ja ympäristövaikutukset vähenevät. Teknologian harrastajana Gates saattaa nähdä tämän tilaisuutena investoida maatalouden tulevaisuuteen ja osallistua joidenkin planeettamme kiireellisten ongelmien ratkaisemiseen.

Kasvipohjaisen proteiinin kasvava kysyntä

Maailman väestön kasvaessa myös proteiinien kysyntä kasvaa. Perinteinen kotieläintuotanto on resurssi-intensiivistä ja aiheuttaa huomattavia ympäristövaikutuksia. Kasviperäiset proteiinilähteet ovat kasvava trendi, sillä ne ovat kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä. Gates on ilmaissut tukevansa kasvipohjaisia lihankorvikkeita, ja hänen investointinsa maatalousmaahan voivat olla strateginen siirto, jolla hän pyrkii turvaamaan resurssit tulevaa proteiinituotantoa varten.

Maatalouden teknologinen muutos

Maatalous on teknologisen vallankumouksen kynnyksellä, kun edistystä on tapahtunut täsmäviljely, automaatio ja muuntogeeniset viljelykasvit. Teknologiataustaisen Gatesin mielestä hän voi nähdä tilaisuuden yhdistää asiantuntemuksensa ja hyväntekeväisyystavoitteensa. Omistamalla viljelysmaata Gates voi toteuttaa ja testata huippuluokan maatalousteknologiaa, jota voitaisiin lopulta laajentaa maailmanlaajuisen maatalousteollisuuden hyödyksi.

Ilmastonmuutos on toinen maatalouteen vaikuttava maailmanlaajuinen ongelma, ja Gates saattaa investoida maatalousmaahan kehittääkseen kestäviä viljelykäytäntöjä, jotka kestävät muuttuvaa ilmastoa ja minimoivat äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamat vahingot. Viljelysmaan omistus on voimakas voimavara, joka antaa määräysvallan maahan ja sen resursseihin. Gatesin investoinnit maatalousmaahan voivat olla strateginen siirto, jolla pyritään saamaan hallintaansa maatalousmaan resursseja, joita voidaan käyttää kestävien maatalouskäytäntöjen kehittämiseen tai jopa uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen.

Maatalousmaan arvon nousu

Kahden viime vuosikymmenen aikana Yhdysvaltojen maatalousmaa on tuottanut keskimäärin 12,24%. Tällä nopeudella $10 000:n sijoitus maatalousmaahan vuonna 2000 olisi nyt arvoltaan yli $96 149. Viljelysmaan tuotto koostuu kahdesta osatekijästä: maan arvonnoususta ja kiinteistön kapitalisaatiokorosta. Lähde: NCREIF

Bill Gatesin maatalousstrategia

Huomattakoon, että Bill Gates ostaa yhdysvaltalaista maatalousmaata, ei maatalousmaata muualla maailmassa. Syy Bill Gatesin yhdysvaltalaisen maatalousmaan ostoihin voidaan siis liittää Zeihanin teoriaan, jossa korostetaan Pohjois-Amerikan vahvan aseman merkitystä maataloudessa maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta seuraavien 2-3 vuosikymmenen aikana.

Tämän teorian mukaan maailman väestömäärän kasvaessa elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, ja Pohjois-Amerikka, jossa on runsaasti maata ja suotuisa ilmasto, on avainasemassa kysynnän tyydyttämisessä. On arveltu, että Bill Gates saattaa investoida yhdysvaltalaisiin viljelysmaihin hyödyntääkseen tätä suuntausta ja varmistaakseen elintarviketurvan tulevaisuudessa.

risteytykset merkitsevät arviolta 40%:n laskua maatalouden tuottavuudessa lannoitteiden puutteen vuoksi.

Zeihanin teoria korostaa myös, että Yhdysvallat on maatalouden kannalta suotuisassa asemassa, koska se ei ole riippuvainen energian ja lannoitteiden tuonnista, joka voi olla kallista ja altista toimitusketjun häiriöille. Tämä vahvistaa entisestään ajatusta siitä, että investoiminen yhdysvaltalaiseen maatalousmaahan voi olla viisas päätös maailmanlaajuisen elintarviketurvan tulevaisuuden kannalta, ja se voi olla yksi syy siihen, miksi Bill Gates hankkii yhdysvaltalaista maatalousmaata.

Zeihanin mukaan yksi suurimmista huolenaiheista on maailmanlaajuinen riippuvuus tietyistä nykyaikaisen maatalouden kannalta keskeisistä ravinteista, kuten typestä, fosfaatista ja kaliumista. Vaikka Yhdysvallat on pitkälti omavarainen typen ja fosfaatin osalta, se on erittäin riippuvainen kaliumin tuonnista, josta suurin osa tulee Kanadasta. Muut maat, kuten Brasilia ja Australia, ovat tyypillisempiä kuin maailman keskiarvo, jossa riippuvuus näiden ravinteiden tuonnista on suuri. Silti Yhdysvallat on yhdestä parhaista maista, kun on kyse elintarviketuotannosta.

Toisin sanoen: Yhdysvaltojen maatalous ja elintarviketuotanto ovat keskeisessä johtoasemassa tulevina vuosikymmeninä, ja Yhdysvaltojen maatalousmaan arvo nousee merkittävästi, mikä tekee siitä mahdollisesti hyvin palkitsevan taloudellisen (tuottavan) omaisuuden.

Maatalouden innovoinnin tukeminen maailmanlaajuista vaikutusta varten

Bill ja Melinda Gates perustivat vuonna 2000 Bill & Melinda Gates -säätiön, josta on sittemmin tullut yksi maailman vaikutusvaltaisimmista hyväntekeväisyysjärjestöistä. Yksi säätiön ensisijaisista painopistealueista on maatalous, jonka tavoitteena on parantaa elintarviketurvaa ja vähentää köyhyyttä kehitysmaissa.

Ilmastoa kestävien viljelykasvilajikkeiden kehittäminen

Gates-säätiö tukee tutkimus- ja kehitystoimintaa, jonka tavoitteena on luoda ilmastokestäviä viljelykasvilajikkeita. Nämä viljelykasvit on suunniteltu kestämään ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita, kuten kuivuutta, tulvia ja äärimmäisiä lämpötiloja. Investoimalla näiden viljelykasvien kehittämiseen säätiö pyrkii turvaamaan maailmanlaajuisen elintarviketurvan muuttuvassa ilmastossa.

Kestävän kotieläintuotannon edistäminen

Kotieläintuotanto aiheuttaa merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja metsäkatoa. Gates-säätiö osallistuu aktiivisesti aloitteisiin, joilla edistetään kestäviä karjankasvatuskäytäntöjä, kuten eläinten terveyden, jalostuksen ja rehunhallinnan parantamista. Näillä toimilla pyritään vähentämään kotieläintuotannon ympäristövaikutuksia ja samalla lisäämään tuottavuutta ja viljelijöiden kannattavuutta.

Bill Gaten muut sijoitukset

Vuonna 2015 Gates perusti Breakthrough Energy Venturesin (BEV), joka on miljardin dollarin rahasto, jonka tarkoituksena on investoida puhtaaseen energiateknologiaan. BEV on sittemmin tukenut useita agroteknologian startup-yrityksiä, kuten Pivot Bio, CarbonCure Technologies ja Nature's Fynd. Gatesin maatilahankinnat voivat toimia alustana, jonka avulla nämä innovatiiviset yritykset voivat kehittää ja toteuttaa ratkaisujaan, mikä viime kädessä edistää kehitystä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Pivot Bio: Pivot Biotivot: Viljelykasvien ravitsemuksen mullistaminen

Pivot Bio on startup-yritys, jonka tavoitteena on korvata synteettiset typpilannoitteet ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla. He ovat kehittäneet uraauurtavan teknologian, jonka avulla viljakasvit voivat sitoa typpeä suoraan ilmakehästä. Tämä innovaatio voi vähentää lannoitteiden valumista ja kasvihuonekaasupäästöjä.

CarbonCure Technologies: CO2:n muuttaminen betoniksi

CarbonCure Technologies on kanadalainen yritys, joka on kehittänyt ainutlaatuisen prosessin teollisuuden hiilidioksidipäästöjen talteenottoon ja niiden käyttämiseen betonin valmistukseen. Kierrättämällä hiilidioksidia CarbonCuren teknologia pienentää betonin valmistuksen hiilijalanjälkeä, ja sillä voi olla merkittävä vaikutus maailmanlaajuisiin hiilidioksidipäästöihin.

Nature's Fynd: Kestävän proteiinin luominen sienistä

Nature's Fynd on elintarviketeknologiaa kehittävä startup-yritys, joka tuottaa kestävää, kasvipohjaista proteiinia ainutlaatuisen sienikannan avulla. Heidän innovatiivisen käymisprosessinsa tuloksena syntyy monipuolista, ravinnepitoista

proteiini, jota voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa, kuten liha- ja maitotuotteiden vaihtoehdoissa. Gatesin tuella Nature's Fynd on matkalla mullistamaan tapamme tuottaa ja kuluttaa proteiinia.

Bill Gatesin maatilainvestoinnit heijastavat strategista näkemystä maatalouden tulevaisuudesta. Hankkimalla suuria määriä maatalousmaata Gatesilla on mahdollisuus vaikuttaa maatalouskäytäntöjen suuntaan, edistää kestävien viljelymenetelmien käyttöönottoa ja tukea innovatiivisten maatalouden teknologiaratkaisujen kehittämistä. Viime kädessä nämä toimet edistävät laajempia tavoitteita, joita ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, maailmanlaajuisen elintarviketurvan varmistaminen ja maanviljelijöiden toimeentulon parantaminen kaikkialla maailmassa.

10 suurinta maatalousmaanomistajaa Yhdysvalloissa

Katsotaanpa, herra Gates on nyt selvästi ykkönen!

SijoitusMaanomistajaMaan määrä (hehtaaria)Pääasiallinen käyttö
1Bill Gates242,000Maanviljely (eri viljelykasvit), luonnonsuojelu, tutkimus
2Ted Turnerepäselvä, 14 tilaaKarjankasvatus, biisonit, ympäristöhankkeet
3Stewart & Lynda Resnick192,000Sitrushedelmät, pistaasipähkinät, mantelit, granaattiomenat.
4Offuttin perhe190,000Perunat, maatalouskoneiden myynti ja palvelut
5Fanjul Perhe152,000Sokeriruoko, biomassavoimalaitos
6Boswellin perhe150,000Tomaatit, puuvilla
7Stan Kroenke124 000 (Montanassa)Kiinteistöt, karjankasvatus
8Gaylon Lawrence Jr.115,000Vehnä, maissi, tuoreet vihannekset
9Simplot perhe82,500+Heinä, vehnä, maissi, ohra, peruna.
10John Malone100 000 (yhteensä 2,2 miljoonasta)Nautakarja ja naudanliha, karjankasvatus

Kun kerran olemme tässä, ketkä ovat maailman suurimmat maanomistajat:

SijoitusMaanomistajaMaan määrä (hehtaaria)Pääasiallinen käyttö
1Kuningatar Elisabet II:n perhe6,75 miljardiaBrittiläisen kansainyhteisön tekninen omistus
2Katolinen kirkko177 miljoonaaSisältää kirkot, koulut, maatilat ja muut kiinteistöt.
3Inuitit Nanuvutissa, Pohjois-Kanadassa87,5 miljoonaaAlkuperäiskansojen maa-alueet, joita jotkut pitävät asuinkelvottomina.
4Gina Rinehart22,7 miljoonaaKaivostoiminta ja Wagyu-nauta
5Mudanjiang Cityn megafarmi Kiinassa22,5 miljoonaaMaidontuotanto, johon kuuluu yli 100 000 lehmää.
6Joe Lewis ja hänen osakkeenomistajansa15,5 miljoonaaKarjankasvatus
7MacLachlanin perhe12,5 miljoonaaVillan tuotanto
8Handbury Group12 miljoonaaKarjankasvatus
9Williamsin perhe10 miljoonaaKarjankasvatus
10Costellon ja Oldfieldin perheet7,5 miljoonaaKarjankasvatus

Usein kysytyt kysymykset: Bill Gatesista ja hänen maatilainvestoinneistaan usein kysyttyihin kysymyksiin:

  1. Omistaako Bill Gates todella 80% Yhdysvaltain maatalousmaata? Ei, tämä on salaliittoteoria, joka on kumottu. Gates omistaa alle 1/4000 kaikesta Yhdysvaltojen maatalousmaasta, mikä on noin 0,03% kokonaismäärästä.
  2. Kuinka paljon viljelysmaata Bill Gates omistaa? Bill Gates omistaa Yhdysvalloissa noin 242 000 hehtaaria maatalousmaata, mikä tekee hänestä maan suurimman yksityisen maatalousmaan omistajan.
  3. Miksi Bill Gates sijoitti maatalousmaahan? Gatesin sijoitusryhmä teki päätöksen famrlandin ostamisesta, koska hän tietää, että maataloudella on erittäin tärkeä rooli maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta 2020-2040-luvuilla.
  4. Mikä on Cascade Investmentin rooli Gatesin maatilainvestointien hallinnoinnissa? Cascade Investment, Bill Gatesin perustama yksityinen sijoitusyhtiö, hallinnoi hänen maatilainvestointejaan. Yritys keskittyy pitkäaikaisiin, arvoon perustuviin sijoituksiin ja etsii mahdollisuuksia toteuttaa kestäviä viljelykäytäntöjä ja teknologisia innovaatioita maataloudessa.
  5. Mitä etuja Bill Gatesin maatilainvestoinneista voi olla? Gatesin maatilainvestointien mahdollisia hyötyjä ovat muun muassa parempi elintarviketurva, kehittyneiden viljelytekniikoiden käyttöönotto ja ympäristönsuojelu edistämällä kestäviä maatalouskäytäntöjä.
  6. Mitä kritiikkiä ja huolenaiheita Bill Gatesin maatilainvestointeihin liittyy? Kriitikot ovat ilmaisseet huolensa siitä, että Gatesin maatilainvestoinnit edistävät varallisuuden ja maanomistuksen keskittymistä Yhdysvalloissa, sekä siitä, että hänellä saattaa olla vaikutusvaltaa elintarviketuotantoon ja maatalouspolitiikkaan.
  7. Miten voin itse sijoittaa maatalousmaahan? Hyvä kysymys - mene tarkistamaan acretrader.com
fiFinnish