Inleiding tot precisielandbouw

Landbouw is zonder twijfel een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste industrie ter wereld. Het zijn boerderijen en boeren die veel van het voedsel dat we eten produceren, en zelfs materialen die worden gebruikt voor de productie. In een steeds verder industrialiserende en technologisch geavanceerde wereld is het gemakkelijk om het belang van de groei van gewassen uit het oog te verliezen, maar de technologie is dat niet vergeten en dat is waar precisielandbouw om de hoek komt kijken.

Precisielandbouw/landbouw, zoals het ook wel wordt genoemd, gaat over het efficiënter en nauwkeuriger bepalen en meten van variabelen die ofwel bevorderlijk ofwel contraproductief zijn voor het telen van gewassen. Het gaat om het gebruik van technologie zoals drones, GPS, geautomatiseerde voertuigen, software en andere technologie voor het nemen van bodemmonsters, het analyseren van gegevens en het planten van gewassen. Al deze hulpmiddelen dienen het hoofddoel van technologie, namelijk om het werk gemakkelijker te maken en nauwkeurige informatie te leveren voor het nemen van beslissingen.

Precisielandbouw verwijst naar het gebruik van technologie en gegevensgestuurde benaderingen om de efficiëntie, productiviteit en duurzaamheid van de landbouw te verbeteren. Er zijn verschillende soorten precisielandbouw, waaronder:

  • Precisie planten: Dit houdt in dat technologie en gegevens worden gebruikt om de plaatsing en afstand van zaden in het veld te optimaliseren om de opbrengst te maximaliseren en verspilling te minimaliseren.
  • Precisie bewatering: Hierbij wordt gebruik gemaakt van sensoren en andere technologieën om het vochtgehalte in de bodem te controleren en de gewassen gericht en efficiënt te irrigeren.
  • Precisie bevruchting: Dit houdt in dat sensoren en andere technologieën worden gebruikt om de gezondheid van de bodem en het niveau van voedingsstoffen te controleren en meststoffen gericht en nauwkeurig toe te dienen.
  • Precisie ongediertebestrijding: Hierbij worden sensoren en andere technologieën gebruikt om plaagdierpopulaties te monitoren en pesticiden gericht en selectief toe te passen om het gebruik van chemicaliën te minimaliseren en het milieu te beschermen.

Wat zijn de voordelen voor boeren en consumenten?

Voor een boer is het belangrijk om de vraag naar gewassen bij te houden en naarmate de bevolking groeit, neemt ook de vraag toe. Het aannemen van meer werknemers om aan de vraag te voldoen is weliswaar een nieuw idee, maar financieel gezien niet altijd haalbaar. Technologie stelt minder mensen in staat om meer werk te doen, wat geld bespaart. Een van de belangrijkste aspecten van precisielandbouw is dat de technologie niet gewoon een stel betere machines is, maar slimmere die met elkaar communiceren via IoT, of het internet der dingen.

Wat geld bespaart voor producenten, doet dat meestal ook voor consumenten. Hoe meer de landbouwindustrie technologie omarmt, hoe minder geld telers hoeven uit te geven aan arbeid, water, pesticiden en andere dure producten en diensten, en hoe meer besparingen boeren kunnen doorgeven aan de mensen die afhankelijk zijn van hun gewassen. Besparingen zijn niet het enige waar het bij slimme landbouwtechnologie om draait; het is ook grotendeels gebaseerd op kwaliteitscontrole, wat geld bespaart en ervoor zorgt dat de klant het best mogelijke product krijgt.

Het technische universum van PA

Het is fascinerend dat een boerderij eigenlijk een slimme boerderij kan zijn, en nog verbazingwekkender dat het een eigen technisch universum of netwerk kan hebben. De landbouwdrone, GPS en robots hebben conventionele functies overgenomen, zoals roeien, planten en oogsten, die van oudsher werden gedaan door door mensen bediende tractoren en andere landbouwmachines. Het brein van deze apparaten is met elkaar verbonden via het internet der dingen.

Deze interconnectiviteit helpt bij het samenvoegen van hoge-definitiebeelden en infraroodbeelden die bodemvariaties weergeven en die beschikbaar zijn vanuit drones, met gegevens zoals vochtgehalte, voedingsstoffengehalte enz. die zijn verzameld door verschillende sensoren op de grond. Deze beelden en gegevens worden verder verwerkt op de computer of smartphones om de nodige informatie te verzamelen over de gezondheid van de gewassen, de positie van onkruid, de verzadiging en kwaliteit van de mineralen in de bodem, de hydratatie van het gewas, de groei of beweging van oprukkend onkruid en ongedierte, en zelfs de weersomstandigheden en hun verwachte effect op het gewas. Deze volledige bedrijfsgegevens over een bepaalde periode helpen bij een betere gewasselectie en een beter bodembeheer. Deze informatie is van onschatbare waarde omdat het de boer helpt om de grootst mogelijke kwaliteitsopbrengst te krijgen voor zijn tijd, geld en moeite.

Het doel van gegevens verzamelen op een boerderij

De gegevens die met behulp van drones en detectietechnologie worden verzameld, vormen een integraal onderdeel van een gemoderniseerde boerderij. Drones kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het land en de topografie in kaart te brengen. Sensortechnologie kan bodemvariatie meten tussen verschillende punten in het veld.

Deze informatie helpt de boer om te beslissen waar hij bepaalde gewassen gaat planten en kan ook de probleemgebieden identificeren. Deze technologie bespaart ook water in combinatie met een geautomatiseerd irrigatiesysteem door het besproeien te starten wanneer de grond dat nodig heeft, in plaats van op basis van het tijdstip of de dag. Er is software beschikbaar die zelfs kan voorspellen wat de opbrengst van de boerderij zal zijn.

Stel je voor dat een boer een automatisch irrigatiesysteem heeft dat is ingesteld om het veld met tussenpozen te besproeien; dit proces vindt plaats tenzij het wordt gestopt. Nu is diezelfde boer op een welverdiende vakantie met zijn gezin als zijn smartphone hem waarschuwt dat thuis, waar zijn veld is, de luchtvochtigheid 100% is en er een stortbui wordt verwacht. Die boer kan zijn irrigatiesysteem op afstand uitschakelen met zijn smartphone. Met alle toepassingen voor slimme technologie die beschikbaar zijn voor telers wereldwijd, zijn de mogelijkheden eindeloos.

Wereldwijde impact

Smart farming is zeker geen nationaal fenomeen, maar heeft zich wereldwijd verspreid. In Chili, waar fruit hun belangrijkste exportproduct is, hebben ze sensoren geïmplementeerd die hen op de hoogte houden van het vochtgehalte van de grond en de behoeften van de plant. Sinds ze deze technologie hebben geïmplementeerd, hebben ze de hoeveelheid water die ze gebruiken met maar liefst 70% kunnen verminderen en hebben ze hun opbrengst vergroot omdat ze de verzamelde informatie hebben gebruikt om de groeiomstandigheden te verbeteren.

In India zijn gewasziekten een harde realiteit die vaak een smet werpt op de voedselvoorziening. Slimme technologie is geïntegreerd in hun landbouw om variabelen zoals vochtigheid, neerslag en temperatuur bij te houden om de waarschijnlijkheid van een gewasziekte te bepalen en dienovereenkomstig te reageren.

Smart farming heeft sinds zijn ontstaan een opwaartse trend doorgemaakt en zal naar verwachting blijven groeien. Het tijdschrift Forbes heeft het de "toekomst van de landbouw" genoemd. Markets and Markets voorspelt dat tegen het jaar 2022 de precisielandbouwindustrie meer dan 11 miljard dollar waard zal zijn. En één ding is zeker over mensen: we houden van technologie en zijn er afhankelijk van. Als er nieuwe technologie op de markt komt, breidt deze zich uit, vooral iets dat zo kostenbesparend en efficiënt is als precisielandbouw.

Veel van de ondergeschikte en vervelende taken kunnen nu met gemak worden afgehandeld dankzij de komst van technologie. Slimme technologie heeft de landbouw bereikt en zal zich daar alleen maar verder verspreiden.

nl_NLDutch