Lohkoketjuteknologia voi mullistaa maatalousalan, kun agtech- ja agritech-alan startup-yritykset kehittyvät ja viitoittavat tietä kohti kestävämpää ja läpinäkyvämpää ruokajärjestelmää. Lohkoketjun käyttö maataloudessa luo oikeudenmukaisemmat ja tehokkaammat markkinat vähentämällä vilpillistä toimintaa, nopeuttamalla transaktioita ja antamalla maanviljelijöille paremman kontrollin viljelykasveistaan. Arvioiden mukaan lohkoketjuinnovaatioiden koko maatalousmarkkinoilla kasvaa $400+ miljoonaan vuoteen 2023 mennessä.

Erilaiset lohkoketjun käyttötavat maataloudessa
9 lohkoketju maatalouden hankkeet & startupit

Lohkoketjuteknologia tulee nykypäivän maatilalle

Lohkoketjuteknologiaa sovelletaan maatalousalalla useilla eri tavoilla. Näitä ovat mm:

 • Toimitusketjun seuranta ja jäljitettävyys: Yksi merkittävimmistä aloista on elintarvikeketjun optimointi. Lohkoketjulla voidaan varmistaa, että elintarvikkeiden alkuperä on jäljitettävissä, mikä lisää asiakkaiden uskollisuutta ja luottamusta tuotteeseen. Walmartin, Unileverin ja Carrefourin kaltaiset vähittäiskaupan jättiläiset turvautuvat jo lohkoketjuun elintarvikkeiden alkuperän jäljittämisessä, mikä lyhentää elintarvikkeiden alkuperän jäljittämiseen kuluvaa aikaa lähes viikosta vain kahteen sekuntiin. Koska lohkoketju antaa vähittäiskauppiaille mahdollisuuden eristää haitalliset tuotteet nopeasti, se vähentää ihmisille aiheutuvien vahinkojen riskiä ja auttaa varmistamaan maataloustuotteiden laadun ja turvallisuuden sekä ehkäisemään petoksia ja väärennöksiä (erityisesti luomuviljelyn ja toimitusketjujen alalla).
  Luonnonmukaisten ja paikallisten tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja lohkoketju mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat todentaa tuotteensa matkan ja jäljittää sen maatilalta pöytään. Lohkoketju tarjoaa myös tietoa siitä, milloin tuote on korjattu ja tuotettu ja kuka sen on tuottanut, ja kuluttajat näkevät muutamassa sekunnissa, millä pellolla heidän nurmirehunaudanlihansa on kasvatettu.

 • Maatalouden rahoitus ja maksut: Lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää helpottamaan maatalousalan rahoitustapahtumia, kuten lainoja, vakuutuksia ja maksuja. Tämä voi auttaa parantamaan viljelijöiden ja muiden sidosryhmien rahoituksen saatavuutta sekä vähentämään petosten ja korruption riskiä. Hajautettujen pääkirjojen teknologia on ainutlaatuisessa asemassa yksinkertaistamaan transaktioprosesseja ja tasoittamaan pienviljelijöiden ja kasvinviljelijöiden toimintaedellytyksiä.

 • Maatalouden tiedonhallinta: Lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää tietojen hallintaan ja jakamiseen maatalousalalla, kuten sää-, maaperä- ja satotietoihin. Näin voidaan parantaa maatalouden tehokkuutta ja tuottavuutta sekä tukea päätöksentekoa ja tutkimusta.

 • Satovakuutus: Älykkäillä sopimuksilla on ainutlaatuisia sovelluksia, jotka auttavat maanviljelijöitä vakuuttamaan satonsa ja hakemaan korvauksia vakuutusyhtiöiltä. Koska ennakoimattomat sääpoikkeamat vaikeuttavat vahinkojen arviointia ja nopeaa raportointia, lohkoketju tarjoaa ratkaisun. Räätälöidyt älykkäät sopimukset käynnistävät vahinkoilmoitukset sääolosuhteiden muutosten perusteella, mikä helpottaa viljelijöiden ja vakuutusyhtiöiden prosessia.

Lohkoketjuteknologiaa sovelletaan maatalousalalla monin eri tavoin, ja se on jatkuvan innovoinnin ja kehityksen ala.

Bitcoin on yksi niistä harvoista sanoista, jotka ovat "agtechin", "Teslan" tai "iPhoneX:n" ohella kaikkien suussa ammatista tai iästä riippumatta. Kuten kaikki tiedämme, Bitcoin on kryptovaluutta, joka käyttää lohkoketjuteknologiaa. Miten siis kryptovaluuttaa käyttävä teknologia voi olla seuraava mullistava vaihe maatalouden alalla?

Jos haluat tietää siitä enemmän, aloitamme termillä "lohkoketjuteknologia". Lohkoketju on teknologia-alusta, jota käytetään välineenä erilaisten tietojen ja datan siirtämiseen vertaisilta toisille ilman minkään instituution tai hallituksen tunkeutumista. Vaihto tallentuu pääkirjaan ja on kaikkien lohkoketjun jäsenten saatavilla. Vaikka se kuulostaa yksityisyyden loukkaukselta, se on itse asiassa turvatoimenpide. Vaikka transaktio on avoimesti saatavilla, henkilön tiedot pysyvät salattuina. Lisäksi jokaisen transaktion kaikki osoitteet tallennetaan ja tallennetaan lompakkoon tulevia viittauksia varten. Nämä osoitteet ja jokaisen tapahtuman salaus auttavat tekemään järjestelmästä turvallisen ja varman kaikilta verkkopetoksilta. Tämä saattaa näyttää rahoitusnäkökulmalta, mutta lohkoketjurakenne toimii yleisesti ottaen niin, että sitä sovelletaan myös maataloudessa.

Elintarvikeketjun avoimuus

Maailma on siirtymässä kohti luomu- ja bioelintarvikkeiden aikakautta päivittäisessä ruokavaliossa. Haasteena on kuitenkin edelleen näiden tuotteiden aitous ennen kuin ne merkitään luonnonmukaisiksi tai biotuotteiksi. Tällä hetkellä ei ole helppoa tarkistaa luomutuotteen uskottavuutta kuluttajatasolla. Sertifiointi vaikuttaa ratkaisulta näiden ongelmien ratkaisemiseksi, mutta se johtaa näiden elintarvikkeiden hintojen nousuun, sillä ne ovat jo nyt hinnoittelun yläpäässä, ja näin ollen siitä tulee kannattamatonta. Blokchainin avulla toimitusjärjestelmästä maatiloilta tukkukauppiaille, vähittäiskauppiaille tai myyjille ja lopulta kuluttajille voi kuitenkin tulla täysin läpinäkyvä ja helppokäyttöinen mobiilisovelluksen avulla.

Yritykset kuten Agriledger, FarmShare, Agridigital ja Provenance työskentelevät lohkoketjumaatalouden alalla ja auttavat viljelijöitä, myyjiä ja kuluttajia tekemään liiketoimintaa avoimesti. Teknologian ensisijainen merkitys on, että se seuraa ruokaa maatilalta aina siihen asti, kunnes se päätyy käsiin ilman, että sitä peukaloidaan välissä. Lisäksi jos ruoka pilaantuu kuljetuksen aikana, se voidaan jäljittää takaisin lähteeseen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin pullonkaulojen tunnistamiseksi ja elintarvikkeiden tulevien vahinkojen välttämiseksi. Näin säästetään paljon rahaa, ja markkinoille pääsee enemmän elintarvikkeita, mikä pitää hinnat kurissa ja auttaa ylläpitämään kysynnän ja tarjonnan suhdetta.

WHO:n mukaan vuosittain noin 400 000 ihmistä kuolee maailmanlaajuisesti elintarvikkeiden saastumisen vuoksi. Elokuussa 2017 useissa munaerissä esiintyi hyönteismyrkkyä fiproniilia, joka on WHO:n mukaan terveydelle vaarallinen. Tästä johtuen Alankomaissa, Belgiassa ja Saksassa oli suuri vaikutus, mikä pakotti supermarketit lopettamaan kaikkien munien myynnin. Tällaiset saastuneet elintarvikkeet voidaan lajitella ja poistaa hyllystä seuraamalla niiden alkuperää Blokchain-teknologian avulla, joka säilyttää tiedot kaikista liiketoimista koko toimitusketjussa.

Tapoja jäljittää alkuperää

On olemassa useita tapoja jäljittää ruoan alkuperää. Yleisimpiä menetelmiä ovat mm:

 • Viivakoodien tai QR-koodien käyttö: Monet elintarvikkeet on merkitty viivakoodilla tai QR-koodilla, jota skannaamalla saa tietoa tuotteesta, kuten sen alkuperästä, ainesosista ja valmistuspäivästä.

 • DNA-testi: DNA-testi on tieteellinen menetelmä, jolla voidaan tunnistaa organismin, kuten kasvin tai eläimen, ainutlaatuiset geneettiset ominaisuudet. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää elintarvikkeiden, kuten lihan, kalan tai tuotteiden, aitouden ja alkuperän todentamiseen.

 • Sertifiointi ja merkinnät: Jotkin elintarvikkeet ovat riippumattomien järjestöjen sertifioimia, jotka varmistavat tuotteen alkuperän, tuotantomenetelmät ja muut tekijät. Nämä sertifioinnit voidaan ilmoittaa tuotteen etiketissä, jolloin kuluttajat voivat helposti tunnistaa tietyt standardit täyttävät tuotteet.

 • No, nyt meillä on myös lohkoketjuteknologia: Lohkoketju on eräänlainen digitaalinen pääkirja, jonka avulla tiedot voidaan tallentaa ja jakaa turvallisesti useiden osapuolten kesken. Tätä teknologiaa voidaan käyttää elintarvikkeiden "säilytysketjun" luomiseen, jolloin elintarvikeketjun eri toimijat voivat seurata ja todentaa elintarvikkeiden alkuperän ja aitouden.

Kaiken kaikkiaan näillä menetelmillä voidaan varmistaa, että elintarvikkeet merkitään tarkasti ja että kuluttajat saavat tietoa ostamiensa elintarvikkeiden alkuperästä ja laadusta.

Maailmanlaajuisesti avoimet markkinat ja rahoituksen avoimuus

Yleensä viljelijät eivät pysty myymään satoaan suoraan kuluttajille, vaan heidän on käytettävä jakelukanavia. Tämän vuoksi heitä käytetään taloudellisesti hyväksi ja heille maksetaan tuotteista liian vähän. Lisäksi pankkitapahtumat vievät enemmän aikaa, minkä vuoksi viljelijän saama maksu viivästyy ja hän joutuu paikallisen hintakiristyksen uhriksi. Tätä voidaan vähentää lohkoketjuteknologian avulla, sillä sen avulla viljelijät voivat myydä tuotteensa maailmanlaajuisesti oikeudenmukaiseen hintaan ja saada maksun nopeasti ja turvallisesti. Lisäksi hintaa on mahdollista seurata, kunnes se saavuttaa loppukäyttäjän. Näin rahoitus on läpinäkyvää kaikilla toimitusketjun tasoilla tuottajasta kuluttajaan asti.

9 maatalouden blockchain yritykset

Seuraavassa on muutamia lupaavimpia lohkoketju-käynnistysyrityksiä maatalousalalla:

 • AgriLedger: Agriledger on lohkoketjupohjainen ratkaisu, joka tarjoaa digitaalinen identiteetti, tiedonsaanti, muuttumattomat tiedot, jäljitettävyys, rahoituspalvelut ja kirjanpitovälineet. maatalouden toimitusketjun osallistujille. Sen tavoitteena on lisätä maatalousalan tehokkuutta antamalla maanviljelijöille mahdollisuus suunnitella ja korjata sato tehokkaammin, päästä markkinoille ja todistaa henkilöllisyytensä ja tulonsa rahoituslaitoksille. Ratkaisu tarjoaa läpinäkyvyyttä ja luottamusta koko toimitusketjussa, sillä sen avulla jokainen tuote voidaan jäljittää siemenestä kuluttajalle. Lue lisää

 • TE-FOOD: TE-FOOD on lohkoketjuun perustuva end-to-end elintarvikkeiden jäljitettävyysratkaisu joka tarjoaa kaikki tarvittavat komponentit, joilla voidaan tarjota läpinäkyviä ja jäljitettäviä elintarviketietoja yhdessä paikassa. Yli 6000 yritysasiakasta, 400 000 operaatiota päivässä ja yli 150 miljoonaa ihmistä palveleva TE-FOOD antaa yrityksille mahdollisuuden erottaa tuotteensa kilpailijoista, parantaa operatiivista tehokkuutta, olla suoraan yhteydessä kuluttajiin, tuoda premium-tuotteita markkinoille, noudattaa tuontisäännöksiä sekä automatisoida ja rajoittaa tuotepalautuksia. Tutustu TE-FOODiin

 • Avoin elintarvikeketju on julkinen lohkoketjuratkaisu, jonka tavoitteena on mullistaa elintarviketeollisuuden seuraamalla tuotteiden kulkua viljelijältä loppukuluttajalle., joka tarjoaa läpinäkyvyys, tehokkuusja henkilökohtainen ravitsemus. Ratkaisu on teollisuuden omistama julkinen lohkoketju, joka parantaa alan standardeja ja yksinkertaistaa toimitusketjuja. OFC:n suurin toteutus on mehuteollisuudessa, jossa JuicyChain yhdistää yli 50 eri toimitusketjun kumppania. OFC:llä on elintarvikealan token, jolla on erilaisia käyttötapauksia, kuten petosten ja roskapostin estäminen, asiakasuskollisuuden seuranta ja DeFi-maksumallien mahdollistaminen elintarviketeollisuudessa.

  Tiekartta: vuonna 2023 he aikovat lanseerata Open Food Chain -kuluttajasovelluksen., johon integroidaan mahdollisuus antaa tippiä viljelijälle, ja he myös käynnistävät B2B-lompakon Open Food Chainille, mikä helpottaa yritysasiakkaiden liittymistä alustalle. Suunnitteilla myös: Käynnistetään kolme uutta toimialaketjua eri elintarviketeollisuuksia varten, keskittyen oliiviöljyn ja kaakaon toimitusketjuun.
  Vuonna 2024 he aikovat käynnistää Avoin elintarvikeketju natiivi lohkoketju V3, jossa on vertaisvertaisvalidointijärjestelmä, joka on heidän etenemissuunnitelmansa viimeinen virstanpylväs. Lue lisää

 • Etherisc: Blockchain startup Etherisc on hajautettu vakuutusjärjestelmä jonka tavoitteena on tehdä vakuutuksista oikeudenmukaisia ja helposti saatavilla olevia. He rakentavat protokollaa, joka mahdollistaa vakuutustuotteiden kollektiivisen luomisen. Heidän tavoitteenaan on tehdä vakuutuksista halvempia, nopeampia ja helpompia hyödyntämällä lohkoketjuteknologian voimaa. Etherisc on lanseerannut useita hajautettuja vakuutustuotteita, kuten satovakuutukset, matkan viivästymisen estäminen ja ilmastoriskivakuutukset Chainlink-tietosyötteiden avulla.. Ne ovat myös tehneet yhteistyötä Acre Africa -yhtiön kanssa tarjotakseen lohkoketjupohjaisia vakuutuksia yli 17 000 kenialaiselle maanviljelijälle. Yksi Etheriscin keskeisistä painopisteistä on ilmastoriskivakuutus, joka auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä selviytymään ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ilmastoriskivakuutus on kallis, hidas ja monimutkainen. Etherisc uskoo, että sen innovatiivinen lohkoketjuteknologia voi auttaa tekemään siitä halvempaa, nopeampaa ja helpompaa. He ovat rakentaneet ilmastoriskivakuutustuotteen, jonka avulla haavoittuvassa asemassa olevat viljelijät voivat käyttää mobiilirahaa vakuutusten ostamiseen ja vakuutusmaksujen saamiseen. Maksuja aiheuttavat ilmastotapahtumat todennetaan älykkäiden sopimusten avulla käyttäen julkisesti saatavilla olevia tietoja, kuten satelliittikuvia. Lue lisää

 • AgriDigital: AgriDigital on australialainen yritys, joka toimii käyttää lohkoketjuteknologiaa fyysisten viljatoimitusten reaaliaikaisen selvityksen tarjoamiseen.. He toteuttivat maailman ensimmäisen fyysisen hyödykeselvityksen lohkoketjulla joulukuussa 2016. Eräässä pilottihankkeessa ne loivat digitaalisen omistusoikeuden fyysiseen hyödykkeeseen ja suorittivat maksun lohkoketjussa, mukaan lukien toiminnot, jotka mahdollistavat turvalliset 7 päivän maksuehdot. Toisessa pilottihankkeessa he käyttivät lohkoketjua luonnonmukaisen kauraerän todentamiseen jäljittämällä luonnonmukaisen kauran liikkumisen maatilan portilta jalostuksen ja myllytyksen kautta vähittäisasiakkaalle. Joulukuussa 2017 AgriDigital ja Rabobank tekivät yhdessä konseptitestiä, jossa osoitettiin onnistuneesti hyödykkeiden osto ja myynti lohkoketjulla. Lue lisää

 • AgriChain: Lohkoketjuyritys, joka keskittyy vertaisverkkomaksuprosessien helpottaminen ja elintarvikkeiden jalostus maataloudessa, välittäjien ohittaminen. AgriChain on ohjelmistoratkaisu, joka yhdistää ja siirtää tietoa maatalouden toimitusketjun toimijoiden välillä. Siinä yhdistyvät maatalouden ja logistiikan tarjoajille tarkoitetut mobiiliohjelmistot ja liiketoiminnan hallinnointiin tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa toimitusketjun läpileikkaavan näkyvyyden. Se automatisoi toimitusprosessin ja kerää toimitusketjun jokaisessa vaiheessa tietoja, jotka leimataan ja päivitetään reaaliaikaisesti kaikkien osapuolten osalta. AgriChain on ollut alalla käytössä kolme vuotta, ja se tarjoaa ratkaisun maatalouden toimitusketjun parantamiseen.

 • Ambrosus: Ambrosus on lohkoketjualusta, joka keskittyy toimitusketjun seurantaan ja jäljitettävyyteen maatalous- ja elintarviketeollisuudessa. Se käyttää älykkäitä sopimuksia ja antureita maataloustuotteiden liikkumisen seurantaan ja tarjoaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta koko toimitusketjussa. Lue lisää heidän blogistaan

 • Kypsä: Startup-yritys, joka luo läpinäkyvän digitaalisen elintarvikeketjun, jossa hyödynnetään laadukkaita elintarviketietoja ruoan matkan kartoittamiseksi ja ruoan lohkoketjun luomiseksi. Yrityksen tavoitteena on lisätä elintarvikkeiden luotettavuutta ja rakentaa tuotemerkin eheyttä hyödyntämällä lohkoketjuteknologiaa, IoT:tä, tekoälyä ja koneoppimista reaaliaikaisen datan yhdistämiseksi yhdeksi kojelaudaksi ennakoivaa kuluttaja-analytiikkaa varten. Se tarjoaa räätälöityjä datanäkemyksiä asiakkailleen reaaliaikaisesti mobiilisovelluksen tai työpöytäkokemuksen kautta, ja se käyttää lohkoketjun pääkirjanpitoa varmistaakseen, että tiedot ovat aina saatavilla. Heidän alustansa antaa elintarvikeketjun kumppaneille mahdollisuuden tarjota laadukasta ruokaa ja läpinäkyvyyttä seuraamalla ruoan matkaa siemenestä myyntiin ja varmistamalla näin kuluttajien tyytyväisyyden. Yritys palvelee elintarvikkeiden tuottajia, jakelijoita, ravintoloita ja elintarvikkeiden vähittäismyyjiä ja tarjoaa ratkaisuja kaikille elintarvikeketjun toimijoille. Kypsän twitter

Päätelmä

Lohkoketjuteknologia on 2000-luvun noususuhdanne (ja osittain myös romahdus), eikä maatalous ole sille enää vieras ala. Edessä on kuitenkin pitkä tie, sillä tämä nykyajan ihme perustuu internetiin, joka on edelleen ylellisyyttä monille maanviljelijöille.

Lopuksi, aivan kuten kaikki uudet asiat, lohkoketju vaatii jonkin aikaa korvatakseen perinteiset maatalousliiketoiminnan menetelmät. Päiviä tai vuosia, lohkoketjuteknologia on tullut jäädäkseen ja muuttaakseen maanviljelijöiden liiketoimintaa.

fiFinnish